AKCJA „O OSOBACH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”!

Nasza biblioteka jako jedna ze 101 w całej Polsce włączyła się w akcję „O osobach z niepełnosprawnościami”! – inicjatywy zorganizowanej przez Fundację Humanity in Action we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. O zakwalifikowaniu się do przedsięwzięcia zdecydowała kolejność zgłoszeń. Cieszymy się, że się udało. Dąbrowska biblioteka otrzyma 25 egzemplarzy książek pt. „O osobach z niepełnosprawnościami”!, z cieszącej się dużym zainteresowaniem serii edukacyjnej wydawanej przez Fundację Humanity in Action. Na podstawie książki oraz udostępnionych materiałów do końca lutego 2020 r. zorganizowane zostaną w MBP spotkania poświęcone tematyce niepełnosprawności.  

Fotoreportaż: