CYFROWE ARCHIWA TRADYCJI LOKALNEJ

W dniach 08.12-10.12. 2012 r. pracownicy bibliotek z całej Polski, a wśród nich i naszej biblioteki,  wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez  Fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Szkolenie było wynikiem zakwalifikowania się do projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Celem projektu  jest ratowanie źródeł historycznych (między innymi: dokumentów osobistych, kronik, pamiętników oraz tzw. historii żywej czyli nagranych relacji świadków) a także pomoc w ich gromadzeniu w lokalnych archiwach prowadzonych w bibliotekach. W trakcie trzydniowego szkolenia, które odbyło się w WBP w Krakowie uczestnicy mieli okazję zapoznać się zagadnieniami dotyczącymi tworzenia oraz prowadzenia społecznego archiwum historycznego,  z prawem autorskim, pracą z dźwiękiem, digitalizacją dokumentów i fotografii. Młodzi pracownicy ośrodka przeprowadzili również warsztaty poświęcone prawom człowieka.

Wierzymy, że przeprowadzone szkolenia przyczynią się do  efektywnego dokumentowania i popularyzacji historii naszego regionu przy czynnej współpracy społeczności lokalnej.

Fotoreportaż: