MIEJSCE DLA MŁODYCH

Kolejne specjalistyczne szkolenie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przebiegało pod hasłem Miejsce dla młodych. Trwało od 25 do 27 października br. i odbyło się w Krakowie. Uczestniczyli w nim pracownicy bibliotek oraz innych placówek kulturalno – oświatowych z województwa małopolskiego, a wśród nich byli także pracownicy naszej biblioteki. Szkolenie profesjonalnie prowadziła  trenerka Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i instruktorka dramy w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku – Białej Iwona Kusak.

Na trzydniowych warsztatach można było poznać najnowsze metody pozyskiwania nowych użytkowników biblioteki wśród dzieci i młodzieży, cechy dobrej komunikacji z młodym odbiorcą,  potrzeby kulturalno – edukacyjne dzieci i młodzieży jak również przykłady projektów dotyczące tej grupy.

Także odbyła się prezentacja stron internetowych finansujących działania młodzieżowe oraz publikacje z tego zakresu.

Nie zabrakło również przeprowadzanych przez panią Iwonę super zabaw integracyjnych oraz w teatr z wykorzystaniem technik dramowych. Na pewno niektóre z nich zostaną wykorzystane na spotkaniach z młodym odbiorcą i staną się inspiracją do lepszej i efektywnej pracy. 

Fotoreportaż: