RAPORT OKRESOWY Z REALIZACJI PROJEKTU „PIĘKNIEJ ŻYĆ - WARSZTATY ARTYSTYCZNE”

Tak niedawno rozpoczęliśmy  realizacje projektu „Piękniej żyć – warsztaty artystyczne” decoupage i witrażu a już nadszedł czas na pierwszy raport okresowy z jego przebiegu. Jak to się zaczęło?
Już w styczniu rozpoczęliśmy akcję informacyjno- promocyjną projektu za pośrednictwem wszelkich dostępnych kanałów komunikacj i- mediów tradycyjnych i elektronicznych , plakatów  i rozmów z użytkownikami. Cieszy nas fakt, że przygotowana oferta nieodpłatnych zajęć warsztatowych i intensywna  akcja promocyjna skierowana do mieszkańców miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska  zaowocowała zgłoszeniami kandydatów do udziału w projekcie. Po zgromadzeniu niezbędnych do pracy  materiałów oraz wiadomości fachowych na temat technik będących przedmiotem warsztatów decoupage i witrażu  zorganizowaliśmy spotkanie organizacyjne , na którym  ustalono harmonogram  zajęć, który został podany do publicznej wiadomości mieszkańców .W pierwszych miesiącach trwania projektu  przeprowadziliśmy praktyczne zajęcia decoupage,  techniki dekoracyjnej, polegającej na  zdobieniu przedmiotów codziennego użytku wyciętymi wzorami z papierowych serwetek  spreparowanych   w odpowiedni sposób, papieru dekoracyjnego i ryżowego.  Uczestnicy z wielką pasją i niezwykłą precyzją pod okiem doświadczonego  instruktora Jadwigi Gorli malowali i zdobili między innymi kamionkowe doniczki, szklane butelki i słoiczki, drewniane kasetki,  itp. przekształcając je w małe dzieła sztuki. Uczestnikami projektu byli przedstawiciele różnych grup wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych , twórcy lokalni , uczestnicy CAL „Stowarzyszenie B4”, członkinie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  przedstawiciele  Jednostki Wspierającej Rodzinę, emeryci i renciści, osoby bezrobotne i pracujące. Napawa radością fakt , że wśród osób uczestniczących   w warsztatach znaleźli się tacy, którzy do tej pory nie włączali się w tego typu działania i nie korzystali z usług biblioteki, mieli więc dobrą okazję do nawiązania kontaktów z rówieśnikami, zawiązać przyjaźnie, kreatywnie spędzić wolny czas i odnaleźć  swoje  miejsce w środowisku. Uczestnictwo w warsztatach pozwoliło im nabyć nowe umiejętności, rozwijać zainteresowania i pasje, ambitnie i w sposób twórczy spędzać czas wolny. Radością dla nas jest wielkie zaangażowanie w pracę na zajęciach oraz zachęcenie rekomendacjami kolejnych osób czego najlepszym dowodem są przychodzące na warsztaty nowe osoby. Udział w zajęciach i zaangażowanie przedstawicieli różnych grup  i stowarzyszeń oraz instytucji działających w naszym regionie jest dla nas źródłem radości i dowodem na zasadność organizowania takich form aktywowania mieszkańców. Dotychczasowe zadania planowane w ramach realizacji projektu udało się nam przeprowadzić  zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zajęcia nadal trwają, a kolejne warsztaty poświecone będą sztuce wykonywania witrażu. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Fotoreportaż: