Biblioteka miejscem dla młodych

Nasza biblioteka wzięła udział w programie "Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece". W dniach 8-9 listopada 2012 roku w Warszawie odbyło się szkolenie stacjonarne dla bibliotekarzy. Program ten przygotowany został w ramach komponentu "Organizacje pozarządowe bibliotekom" Programu Rozwoju Bibliotek. Cały projekt zorganizowany został przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego celem jest stopniowe przekształcanie bibliotek w całej Polsce w lokalne centra kulturalne i społeczne.

Integralną częścią programu jest czteromiesięczny kurs internetowy dla bibliotekarzy prowadzony metodą e-coachingu, którego celem jest wspieranie lokalnych projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Działania te mają na celu uatrakcyjnienie oferty biblioteki oraz wykreowanie odpowiedniej przestrzeni dla młodych użytkowników.  

Fotoreportaż: