Spotkania w ramach „Poranka z Bajką”

Spotkania w ramach „Poranka z Bajką” – są to przedpołudniowe głośne czytania znanych i mniej znanych krótkich opowieści dla dzieci oraz opowiadanie obrazków, połączone z plastycznymi, literackimi, teatralnymi oraz ruchowymi zabawami związanymi z czytaną książką. Odbywają się one  raz w miesiącu, a uczestnikami są zorganizowane grupy dzieci z dąbrowskich przedszkoli i Ochronki.

 


Informacje w Oddziale dla Dzieci