Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gruszowie Wielkim

I. RYS HISTORYCZNY:

Przełomem w życiu mieszkańców Gruszowa Wielkiego było uroczyste otwarcie Filii Bibliotecznej w dniu 22 lipca 1978 roku. Na pomieszczenie biblioteczne wykorzystano jedno z największych pomieszczeń Domu Ludowego, dotychczas nie zagospodarowane. W dniu otwarcia Filia liczyła 1116 woluminów.

Od chwili powstania biblioteki kierownikiem filii była Janina Lichorobiec, która oprócz wypożyczania książek prowadziła również bardzo bogatą działalność kulturalną.

W 1983 roku biblioteka pomagała w przygotowaniu Klubu do konkursu "Złota 17" organizowanego dla klubów i oddziałów RSW w zakresie upowszechniania prasy i książki. Doceniono między innymi współpracę z biblioteką. Janina Lichorobiec bibliotekarka z Gruszowa Wielkiego otrzymała nagrodę indywidualną.

Dnia 11.02.1995r. został oddany do użytku nowy budynek szkolny. Do jednego z pomieszczeń szkolnych została przeniesiona Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Ważnym wydarzeniem dla Filii Bibliotecznej był lipiec 2010 r., kiedy to otrzymała nowy, samodzielny lokal w wyremontowanym Domu Ludowym w Gruszowie Wielkim. Lokal liczy 35,60m2. Posiada estetyczne wnętrze, nowe komputery dla użytkowników z bezpłatnym dostępem do internetu.

 

Nazwy Biblioteki

 • 1978r. do 1998r. Filia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
 • Od 1994r. Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

 

Kierownicy Filii

 • Janina Lichorobiec od 1978r. do 1989r.
 • Sylwia Guca od 1989r. do 1991r.
 • Janina Lichorobiec od 1991r. do 1999r.
 • Anna Kaczówka od 1999r. do 2001r.
 • Ewelina Bil od 2001r. do 2004r.
 • Krystyna Minorczyk od 2004r. do 2005
 • Adam Dudek od 01.06.2005r. do 31.08.2007r.
 • Anna Miodowska-Zawiślak od 05.09.2007r. do 30.11.2008r.
 • Anna Ptak od 01.12.2008r. do 30.11.2011r.
 • Edyta Więcek od 01.12.2011r. do 31.07.2013r.
 • Janina Lichorobiec od 05.08.2013r. do 31.10.2017 r.
 • Zyta Dorosz od 01.11.2017 r. do 31.05.2019 r.
 • Klaudia Cabała od 01.06.2019 r. do nadal

 
 

II. KSIĘGOZBIÓR, CZYTELNICY, WYPOŻYCZENIA
 

ROK STAN KSIĘGOZBIORU LICZBA CZYTELNIKÓW LICZBA WYPOŻYCZEŃ
1978 1432 203 2377
1980 2518 250 4031
1985 4016 320 6176
1990 5724 282 5339
1995 5916 261 6807
2000 6365 281 8391
2005 6635 257 5722
2010 7332 294 5549

2015

2023

6942

7872

187

139

6003

1727

 

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

Biblioteka organizuje m.in. wieczory poetyckie, głośne czytanie bajek, dyskoteki, ogniska, kuligi, jasełka, zabawy choinkowe, konkursy, itp.
Z okazji ważnych rocznic literackich, historycznych, świąt państwowych wykonywane są barwne plansze i dekoracje.

Przy filii działają od 1979 r. kółka zainteresowań: techniczne, plastyczne i recytatorskie. W kółkach prowadzone są zajęcia dla najmłodszych czytelników biblioteki.

Przeprowadza się również lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie czytelników, zwłaszcza uczniów z działalnością biblioteki, księgozbiorem, katalogami. W Filii MBP w Gruszowie Wielkim organizowane są warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Na przestrzeni dziejów Filii Bibliotecznej w Gruszowie Wielkim gościli na spotkaniach z czytelnikami m.in.:

 • Maria Kozaczkowa - poetka ludowa,
 • Katarzyna Melocha - Warszawa Wydawnictwo - "Inspiracje",
 • Bronisław Cieślak - aktor,
 • Bogna Wernichowska - dziennikarka,
 • Urszula Szuster - instruktor WBP w Tarnowie,
 • Andrzej Grabowski poeta prozaik publicysta,
 • Krystyna Konecka - poetka,
 •  Tadeusz Kwiatkowski - Cugow   - poeta prozaik eseista satyryk,
 • Iwona Pinno - poetka.

Na przełomie 2012 i 2013 roku Filia MBP w Gruszowie Wielkim wzięła udział w projekcie zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach II rundy PRB. Ścieżką tematyczną było utworzenie Młodzieżowego Klubu Filmowego. Dzięki współpracy z Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim spotkania odbywały się w szkole. Całość przedsięwzięcia została poprzedzona dwudniowym szkoleniem stacjonarnym w Warszawie oraz 4-misięcznym kursem internetowym metodą e-learningu. Pierwsze spotkanie miało miejsce 31 stycznia 2013 roku. Projekcje odbywały się także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Więcej...>

Nowy lokal MBP Filia w Gruszowie Wielkim w Domu Ludowym w Gruszowie Wielkim


Filia Biblioteczna w Gruszowie Wielkim; 33-200 Dąbrowa Tarnowska

[ Godziny udostępniania ]
[ Kontakt ]