Dział dla Dorosłych i Młodzieży


 

Księgozbiór Działu dla Dorosłych i Młodzieży liczy obecnie 47 864 (stan na 31.12.2021 r.)  woluminów i jest przystosowany do potrzeb użytkowników. Są to dzieła klasyków literatury polskiej i obcej, poezja, literatura popularno-naukowa, lektury, książki w języku angielskim.

Dział w swoich zbiorach posiada 1 995 jednostki zbiorów audiowizualnych (stan na 31.12.2021 r.). Należą do nich: audiobooki, adaptacje filmowe z cyklu „Człowiek –Rodzina” na kasetach video, płyty z nagraniami muzycznymi. Ponadto oferuje czytak dla osób niewidzących i niedowidzących oraz około 2 209 tytułów w formacie mp3.

Z myślą o osobach słabo widzących prowadzi wypożyczalnię książek z dużą czcionką. Gromadzi zbiory regionalne ”Dąbroviana” które systematycznie uzupełniane stanowią bardzo cenne źródło wiedzy o naszej „małej ojczyźnie” i przyczyniają się do zachowania tożsamości lokalnej i przekazywania tradycji pokoleniowej.

Bazę informacyjną o regionie stanowią informatory, monografie, przewodniki, uzupełnieniem księgozbioru są kartoteki: zagadnieniowa i osobowa, oraz informacja lokalna. W miarę możliwości staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, ich sugestie i prośby związane z poszukiwaniem nowości wydawniczych są brane pod uwagę przy zakupie nowych pozycji. Zbiory prezentowane są poprzez elektroniczny katalog on-line opracowywany w programie MAK, który  umożliwia  wyszukiwanie książek według różnych kryteriów: autora, autora korporatywnego, tytułu, słowa w tytule, wydawcy, słowa kluczowego i hasła przedmiotowego. Od listopada 2010 r. prowadzimy elektroniczny system wypożyczeń.

Bogaty księgozbiór czytelni ma charakter uniwersalny. Zawiera między innymi : wydawnictwa typu encyklopedie, słowniki językowe i rzeczowe, leksykony, bibliografie, atlasy, albumy, monografie, publikacje okolicznościowe (Księga Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989-1999), opracowania literackie, gazety i czasopisma.

Od 2003 roku działa czytelnia Internetowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród użytkowników. Korzystanie z Internetu w celach edukacyjnych, naukowych i informacyjnych jest nieodpłatne.

Dział realizuje także usługi: książki na telefon  dla osób chorych oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, które pozwalają  czytelnikom zdobyć książki niedostępne w naszym dziale.

W roku 2006 wprowadzono nową bezpłatną, bezprzewodową usługę internetową Wi-Fi, dzięki której użytkownicy komputerów przenośnych, wyposażonych w kartę WLAN mogą łączyć się z Internetem, korzystać z poczty elektronicznej, a także utrzymywać kontakty biznesowe i osobiste.

W dobie popularyzacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając właściwe wyposażenie: komputery z szybkim łączem internetowym, urządzenia multimedialne od 1 lipca 2012 r. czytelnicy mają możliwość  komunikowania się  z działem poprzez Facebook.

Po gruntownym remoncie budynku biblioteki w roku 2011 Dział Informacji Biznesowej, Europejskiej, Nauk Przyrodniczych i Stosowanych został połączony z Działem dla Dorosłych i Młodzieży.

Nowa Biblioteka to odpowiednio wyposażone miejsca do pracy indywidualnej i grupowej, wygodny dostęp do informacji i zbiorów bibliotecznych. Właściwe  oświetlenie i usytuowanie stanowisk czytelniczych, piękna aranżacja wnętrz, przyjazny klimat sprzyjający zarówno nauce jak i rozrywce pozwolą na realizację potrzeb intelektualnych, emocjonalnych i integracji lokalnej społeczności.

Biorąc pod uwagę  szybki rozwój nowinek technologicznych i potrzeby użytkowników  dział prowadzi  bezpłatny kurs podstawowej obsługi komputera dla osób 50+.

W roku 2012 pozyskaliśmy  grupę wolontariuszy, która  współpracując  z nami będzie tworzyć  pozytywny wizerunek biblioteki.

Oprócz gromadzenia i popularyzacji literatury Dział dla Dorosłych i Młodzieży prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową i edukacyjną. Organizuje co roku dziesiątki różnego rodzaju imprez : spotkania z pisarzami, konkursy, wieczory literackie i historyczne, wystawy i prelekcje które są niezwykle wartościowymi formami działalności adresowanymi do dzieci, młodzieży i dorosłych .

Na stałe w kalendarz imprez wpisały się:

 • Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Marii Kozaczkowej, którego celem jest popularyzacja poezji Patronki biblioteki oraz współczesnych poetów polskich.
 • Międzygminny Konkurs Recytatorski.
 • Gminny Ekologiczny Konkurs Plastyczny.
 • Wystawy "Artyści Powiśla" - promujące artystów naszego miasta, gminy i powiatu.
 • Spotkania z cyklu „Dąbrowa jaką pamiętam”.
 • „Dąbrowskie spotkania z poezją”.
 • Cykl „Narodowe Czytanie”.
 • Wystawy „Zbiory kolekcjonerskie naszych czytelników”.
 • Spotkania w Dyskusyjnym Klubie Książki.
 • Zajęcia na warsztach artystycznych,
 • Rozrywki umysłowe w "Klubie Krzyżówkowicza",
 • Cykl „Dzieci dzieciom”.

 

A oto niektóre przykłady form pracy jakie promuje Dział dla Dorosłych i Młodzieży.

WYSTAWY

- są jedną z popularnych form działalności działu. Dotyczą one szerokiego kręgu zagadnień.

literackie - prezentujące dorobek poszczególnych epok, poświęcone pisarzom, poetom, a także znanym postaciom oraz rocznicom literackim np.:

 • "Z literaturą przez wieki" –cykl wystaw prezentujący dorobek literacki poszczególnych epok.
 • "Jerzy Braun życie i twórczość" - ekspozycja poświęcona wielkiemu Dąbrowianinowi z okazji 100 rocznicy urodzin harcerza, poety, filozofa, publicysty i męża stanu.
 • "Stefan Kardynał Wyszyński - świadek wiary” - wystawa zorganizowana z okazji 100 rocznicy urodzin oraz 20 rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia.
 • "Żył krótko, a wszyscy byli odwróceni" wystawa z okazji 70 rocznicy urodzin i 35 rocznicy śmierci Marka Hłaski.
 • "Nobliści polscy”
 • "Ekslibrisy Mickiewiczowskie" z kolekcji Józefa Tadeusza Czosnyki- wystawa zorganizowana w związku z obchodami 150 rocznicy śmierci Adama Mickiewicza.
 • "Roman Brandstaetter – katolicki pisarz" zorganizowana w związku z obchodami100 rocznicy jego urodzin.
 • "Cudowny kwiecie polskiej ziemi - błogosławiona Karolino" - wystawa poświęcona postaci Błogosławionej Karoliny Kózki.
 • "Wielki poeta małych słów - ks. Jan Twardowski” ekspozycja przygotowana w związku z I rocznicą śmierci.
 • "Matka Teresa - misjonarka miłości" - ekspozycja przygotowana w związku z 10 rocznicą śmierci albańskiej zakonnicy.
 • "Zabytki polskiej książki rękopiśmiennej" - wystawa zorganizowana w związku z majową tradycją upowszechniania książki poświecona książce rękopiśmiennej.
 • "Stanisław Wyspiański – twórca wszechstronny" - ekspozycja przygotowana w 100 rocznicę śmierci geniusza młodopolskiego.
 • "Nike- Nagroda Literacka"- wystawa poświęcona Literackiej Nagrodzie Nike, jej laureatom i fundatorom.
 • "Pasierbowa Europa Ducha"- wystawa poświęcona postaci i dziełu ks. Janusza St. Pasierba.
 • „Z książką przez wieki: sposoby zapisu myśli ludzkiej czyli od tabliczki glinianej do książki komputerowej”- ekspozycja poświęcona historii książki od jej najstarszych form , przez książkę drukowaną, aż po zapis jej w formie elektronicznej.
 • „Śladami Miłosza po Krakowie”- wystawa zorganizowana w ramach współpracy z WBP w Krakowie.
 • „Fotografia inspirowana poezją Jerzego Brauna”- wystawa fotograficzna przygotowana przez uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, popularyzująca jego osobę i twórczość w środowisku lokalnym.
 • „Słowa i obrazy” - wystawa poezji  i  malarstwa Ryszarda Jana Ostrowskiego.
 • "Henryk Sienkiewicz - noblista spod strzech".
 • "10-lecie istnienia Dyskusyjnego Klubu Książki w naszej bibliotece" - wystawa przybiżająca historię powstania DKK.
 • "Twórczość w cieniu wojny" - wystawa z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
 • "A na dodatek jeszcze tobie powiem… Baron Feliks Konopka (1888-1982)” - wystawa przygotowana z okazji przypadającej 40. rocznicy śmierci tego wybitnego tłumacza, poety i malarza.

 

historyczne - związane z wydarzeniami i rocznicami historycznymi, promujące również nasze miasto i powiat. np.:

 • "Dziedzictwo Kulturowe Powiatu Dąbrowskiego" - wystawa na której zaprezentowano dorobek kulturalny wszystkich gmin powiatu. Eksponowano piśmiennictwo dot. Powiatu Dąbrowskiego: książki, prasę lokalną wydawaną przez gminy, parafie i szkoły, ukazano sylwetki ludzi wywodzących się z Powiśla, którzy wnieśli lub wnoszą wkład w kulturę narodu polskiego m.in. Maria Kozaczkowa, Jerzy Braun, gen. Marian Kukiel, mjr Henryk Sucharski, Stefania Łącka, Jakub Bojko, Feliks Konopka, Stanisław Słupek i in. Prezentowano rękodzieło artystyczne: rzeźby, malarstwo, haft. Wystawa zorganizowana w związku z kończącym się XX wiekiem. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Dąbrowski oraz Burmistrz Gminy Dąbrowa Tarnowska.
 • "Dąbrowa Tarnowska dawniej i dziś" w fotografii i publikacjach - wystawa przygotowana w ramach obchodów Dni Dąbrowy Tarnowskiej.
 • "Dąbrowa Tarnowska Miasto i Powiat" - wystawa w Wojewódzkiej Bibliotece w Krakowie promująca naszą "małą ojczyznę". Prezentowana ekspozycja obejmowała: władze samorządowe i ogólne wiadomości o prezentowanej miejscowości i regionie, historię miasta i regionu, znanych ludzi, sztukę, literaturę, środowiska twórcze, instytucje kultury i oświaty, sport, turystykę. Uzupełnieniem wystawy były piękne fotografie krajobrazu Powiśla Dąbrowskiego artysty i fotografika Jana Zycha. W uroczystości udział wzięli m in. wicewojewoda małopolski Ryszard Półtorak, były wojewoda Ryszard Masłowski, dyrektor WBP w Krakowie dr Artur Paszko, starosta dąbrowski Krzysztof Kaczmarski, burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, wójtowie gmin powiatu dąbrowskiego: Bolesławia, Mędrzechowa, Olesna, Radgoszczy i Szczucina, przewodniczący rad gminnych, miejskiej i powiatowej, radni, dyrektorzy instytucji działających na terenie powiatu, twórcy, malarze, rzeźbiarze wywodzący się lub tworzący na terenie naszej "małej ojczyzny". Dziennie zwiedzało ją około 1,5 tys. osób, wśród zwiedzających byli Norman Davis i książę Edward Windsor z księżną Zofią.
 • "Do krwi ostatniej kropli" - ekspozycja poświęcona obchodom Narodowego Święta Niepodległości.
 • "Kresowe Zamki Rzeczpospolitej" - wystawa fotografii Anny i Henryka Szaleńców.
 • "Twarze dąbrowsko - tarnowskiej bezpieki" - ekspozycja prezentująca oblicza ludzi tworzących aparat bezpieczeństwa w powiecie tarnowskim i dąbrowskim w latach 1945-1975
 • "Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili" - ekspozycja poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- Maja
 • "Polacy na Syberii" - wystawa obrazująca dramatyczną historię wywózek naszych rodaków na "nieludzką ziemię", tragiczne losy zesłańców i łagierników.
 • „Dwór polski”- wystawa fotografii Stanisława Markowskiego.
 • „Wrzesień 1939 r.- wystawa z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
 • „Czas nie zagoił ran”- wystawa przygotowana w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej.
 • „Tunezja”- fotografia Anny i Henryka Szaleńców.
 • „100 lat harcerstwa na ziemiach polskich”.
 • „400 lat Polonii w Ameryce” –wystawa fotograficzna poświęcona historii polskiego osadnictwa w USA,
 • „Żołnierz Chrystusa  w służbie Kościołowi i Ojczyźnie”- ekspozycja poświęcona wybitnemu kaznodziei, wielkiemu patriocie i filantropowi ks. Piotrowi Skardze,
 • „Artur Grottger i jego wizja powstania styczniowego”- wystawa upamiętniająca obchody 150 rocznicy zrywu niepodległościowego Polaków,
 • „Miejsca pamięci w naszym regionie” ekspozycja przybliżająca walory turystyczne Powiśla Dąbrowskiego w połączeniu z patriotycznymi akcentami,
 • ”Pielgrzymowanie: Sanktuaria Maryjne w Polsce”- najpiękniejsze miejsca kultu maryjnego.
 • „Sławne Polki naszych czasów” - wystawa poświęcona wybitnym Polkom reprezentującym różnorodne dziedziny życia,
 • „Dąbrowa Tarnowska w słowie pisanym”- wystawa publikacji obejmujących tematykę historyczną, kulturalną i społeczną regionu dąbrowskiego,
 • „Błogosławiona Karolina Kózkówna-patronka czystych serc”- ekspozycja przygotowana z okazji setnej rocznicy śmierci młodziutkiej męczennicy,
 • „Konstytucja 3 Maja – kamień milowy współczesnej Europy”,
 • „25 lat samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska” - wystawa prezentująca najważniejsze wydarzenia z działalności samorządu Gminy Dąbrowa Tarnowska.
 • "Jubileusz 50-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w Dąbrowie Tarnowskiej" - ekspozycja ukazująca najważniejsze wydarzenia z hisotrii i działalności Spółdzielni.
 • "Skarby przeszłości" - wystawa zbiorów archiwalnych zgromadzonych na temat Dąbrowy Tarnowskiej i jej mieszkańców.
 • "Józef Piłsudski... tak żyć jak żyłem- warto było" - ekspozycja dotycząca postaci naczelnego wodza Armii Polskiej i naczelnika państwa.

 

 

Poświęcone sławnym postaciom Powiśla Dąbrowskiego.

 • "Wspomnienie o Jerzym Braunie" – ekspozycja przygotowana w 100 rocznicę urodzin harcerza, poety, filozofa, publicysty i męża stanu.
 • "Sławni Dąbrowianie"- Maria Kozaczkowa, Marian Kukiel.
 • "Z nadwiślanskiej ziemi wyrosła" - wystawa poświęcona patronce MBP Marii Kozaczkowej z okazji 20 rocznicy śmierci.
 • "Jerzy Braun życie i twórczość" ekspozycja poświęcona wielkiemu Dąbrowianinowi z okazji 100 rocznicy urodzin.
 • „Bez chleba i książki przejść życia nie można”- wystawa poświęcona życiu i twórczości M. Kozaczkowej przygotowana z okazji Jubileuszu 25 –lecia nadania MBP im. M. Kozaczkowej
 • „Sławni Dąbrowianie”- wystawa poświęcona Stefanii Łąckiej , Piotrowi Halakowi i Felicji Curyłowej przygotowana w ramach obchodów DNI DĄBROWY TARNOWSKIEJ.

 

 

Kultywujące polskie zwyczaje i obrzędy ze szczególnym uwzględnieniem tradycji naszego regionu, naszej małej ojczyzny np.:

 • Cykl "Rok Polski - zwyczaje i obrzędy",
 • "Zalipiańska sztuka"- wystawa sztuki ludowej Joanny Krok,
 • „Tradycje i obrzędy Chrześcijańskie Świąt Wielkanocnych- wystawa przedstawiająca zwyczaje świąteczne na Powiślu,
 • „Za snem, za jawą, za westchnieniem rodzi się wigilia” - tradycje i obrzędy Świat Bożego Narodzenia,
 • „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”- koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Złote Wrota” z Tarnowa,
 • „Śmiergust w Wilamowicach”- wystawa fotograficzna Marcina Głuszka.

„Zbiory kolekcjonerskie naszych czytelników”:

 • „Ikona stylu - Marilyn Monroe” – wystawa poświęcona amerykańskiej modelce i aktorce, gwieździe filmowej, legendzie światowego kina lat 50. i 60. XX w.,
 • „Blask srebra i złota”- ekspozycja numizmatyczna,
 • „Czar pocztowego znaczka” – wystawa zbiorów filatelistycznych Adama Dziubli,
  „Sielsko anielsko” - kolekcja aniołów Anny Celińskiej.

Tradycją stało się organizowanie wystaw papieskich np.:

 • "Ten Papież - to dar od Boga"
 • "Ziarna posiane w ziemi”,
 • "Jan Paweł II Pielgrzym Pokoju i Nadziei",
 • "Żyje w naszej pamięci" – pierwsza rocznica śmierci Ojca Św. Jana Pawła II
 • "Niezapomniane konklawe"
 • „Pamiętamy”- wspomnienie o Janie Pawle II w 5 rocznicę śmierci.
 • „Jan Paweł II na Tarnowskiej Ziemi” - wystawa powstała ze zbiorów Adama Dudka.
 • „Święty Jan Paweł II - moje wspomnienie” – wystawa portretów papieskich autorstwa Marty Odbierzychleb.
 • "Jan Paweł II. W 40-tą rocznicę pontyfikatu" - wystawa poświęcona pontyfikatowi papieża

 

Dział skupia wokół książek ludzi pełnych pasji i poszukiwań twórczych. W wypożyczalni tego Działu mieszkańcy mogą podziwiać prace miejscowych artystów na cyklicznych wystawach pt.:
"Artyści Powiśla Dąbrowskiego". Są to wystawy malarstwa, haftu, rzeźby i innych technik plastycznych promujące twórców naszego regionu np.:

 • "Igłą malowane" –haft Danuty Sambor
 • "Rzeźba to moja pasja, to moje życie" - wystawa prac Józefa Zycha
 • "Nadwiślańska przyroda" – fotografia Jacka Sąsiadka
 • "Wiosenne impresje" - malarstwo Edmunda Wilka
 • "Kuźnia talentów" - wystawa Diany Stadyk
 • "Portrety" - fotografia Adriana Wajdy
 • "Malarstwo miniaturowe" - Edmunda Wilka
 • "Pejzaże Polskie" - malarstwo Sylwii Kusior
 • „Malarstwo Jana Michalika”
 • „Barwy codzienności” – malarstwo Teresy Jasak
 • „Prezentacje” - malarstwo Alicji Klich, Joanny Świętek i Stanisława Klicha
 • „Ogrody i …” - malarstwo Marty Odbierzychleb
 • „Kolorami pisana modlitwa” - ikony Agnieszki Klich i Elżbiety Częczek
 • „Sen wyobraźni” - grafika Angeliny Żaby
 • „Igłą wyczarowane”- haft krzyżykowy Teresy Wężowicz,
 • „Do przodu żyj, żyj kolorowo” - haft krzyżówkowy Bronisławy Wróbel i Czesława Tarki,
 • „Małe rzemiosło - wielka sztuka” – wystawa prac plastycznych wykonanych  przez podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy,
 • "Nastroje" - wystawa litografii i malarstwa Agnieszki Wrony-Łapy.
 • "Tożsamość" - wystawa grafiki warsztatowej Angeliny Żaby.
 • "To co robię i co lubię" Qulling - zakręcone hobby - wystawa prac Krystyny Kani.
 • "Natura zatrzymana w obiektywie" - fotografie autorstwa Andrzeja Bzduły.
 • "Polubiłem pejzaż ten" - wystawa prac malarskich Edmunda Wilka.
 • "Szydełkowe wariacje" - ekspozycja rękodzielnictwa Krystyny Padło.
 • "Świątecznych bombek czar" - rękodzieło Magdaleny Kozickiej.
 • "Z głową w chmurach" - wystawa prac Anny Chmury.
 • "Twórcze wizje" - wystawa prac Sylwii Kubiak i Moniki Rzepki.
 • "Szklane cudeńka" - ekspozycja baniek wykonanych z formy projektu Grzegorza Kupca.
 • "Bez kontekstu" - wystawa prac Karoliny Bukały i Aliny Zięby.
 • "Spektrum emocji" - wystawa malarstwa Hiacynty Wielgus i Mariusza Kumięgi.
 • "Jej portret" - wystawa fotografii Łukasza Nowaka.
 •  

Istnieje możliwość wypożyczenia poniższych tytułów wystaw:

 • Henryk Sienkiewicz - noblista spod strzech,"Józef Piłsudski “Tak żyć, jak żyłem - warto było”,
 • "Jan Paweł II w 40-tą rocznicę pontyfikatu",
 • "Ojciec powieści polskiej Józef Ignacy Kraszewski",
 • "Miejsca pamięci w naszym regionie",
 • "Pielgrzymowanie: Sanktuaria Maryjne w Polsce",
 • "Błogosławiona Karolina Kózkówna – patronka czystych serc",

Zainteresowane instytucje prosimy o wcześniejszy kontakt tel. 14 655 93 03 wew. 13, e-mail mbp10@wp.pl

 

PRELEKCJE I WYKŁADY:

 • "Powiśle Dąbrowskie na przestrzeni mijającego wieku" - dr Jan Hebda.
 • "Jerzy Braun - animator kultury harcerskiej" - dr Maria Żychowska.
 • "Polska Prymasa Wyszyńskiego" - ks. dr Ryszard Banach.
 • "Z nadzieją w sercu" - wykład. mgr Alina Śmiszkiewicz.
 • "Marek Hłasko - życie i twórczość" – wykład Marta Warias.
 • "Małe Ojczyzny" w życiu i twórczości Adama Mickiewicza - wykład mgr Marta Chrabąszcz; 150 rocznica śmierci Adama Mickiewicza.
 • "Najsłynniejsze polskie śluby i dawne obyczaje weselne: śluby polskich królów na Wawelu, zaślubiny sławnych Polaków - Paderewskiego, Sienkiewicza, Konopnickiej, Zapolskiej, Matejki, Chełmońskiego; jak również opowieści o ślubach, które z racji szczególnej otoczki obyczajowej trafiły na karty pamiętników i wspomnień współczesnych." - wykład Bogna Wernichowska.
 • "Holocaust w Dąbrowie Tarnowskiej" - 65 rocznica utworzenia getta; prelekcja historyczna wygłoszona przez Prezesa Związku Dąbrowiaków lek. med. Mieczysława Siudzińskiego.
 • Życie jak różąniec – zamknięta biografia ks. Jana Twardowskiego - krytyk literacki Waldemar Smaszcz.
 • „Wszystko co dobre we mnie- Maria Kozaczkowa życie i twórczość”- wykład połączony z prezentacją multimedialną Joanny Cychol.
 • „Wojna i wyzwolenie Dąbrowy Tarnowskiej”- Mieczysław Siudziński.
 • „Tradycje i obrzędy chrześcijańskie Świąt Wielkanocnych”- Edward Urbańczyk.
 • „Zwyczaje i obrzędy chrześcijańskie Świąt Bożego Narodzenia”- Edward Urbańczyk.
 • „Niech się stanie światłość” i „Ulepił człowieka z prochu ziemi” – wykłady połączone z prezentacją multimedialną ks. dr Tomasz Maziarka, biblisty i filozofa.
 • „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zasad medycyny komórkowej Dr Ratha” – wykład dr. Jacka Roika.
 • „Historia jako pasja-odtwórstwo historyczne. Rekonstrukcja sylwetki żołnierza z czasów II wojny światowej” – prelekcja Mateusza Olejnika.
 • „Wpływ aktywności ruchowej na stan zdrowia” – wykład prof. Jana Chmury.
 • „Historia dworskości”- prelekcja Sławomira  Batora, połączona z prezentacją multimedialną.
 • "Bieszczady. W krainie połonin i karpackiej buczyny" - prelekcja dr. inż. Sebastiana Bielaka.

 

LEKCJE BIBLIOTECZNE

Dział dla Dorosłych i Młodzieży proponuje lekcje biblioteczne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z przysposobienia bibliotecznego oraz zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.
Niejednokrotnie lekcje biblioteczne dotyczą organizowanych wystaw.

Realizowanymi tematami są:

 1. Warsztat informacyjny biblioteki- katalogi biblioteczne. Zasady korzystania z wypożyczalni.
 2. Tradycyjne i nowoczesne źródła informacji.-wyszukiwanie informacji na różnych nośnikach.
 3. Rodzaje encyklopedii i słowników – sposoby korzystania z nich.
 4. „Wiem, bo potrafię szukać”- kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji w czytelni.
 5. „Internet- nowoczesne źródło informacji”.
 6. „Biblioteka przyjazna każdemu”.
 7. „Tworzenie bibliografii-katalog on-line”.
 8. „Podróż do gnieźnieńskiego grodu” z wykorzystaniem aplikacji „Gniezno 3D”.
   

Każdy zainteresowany zdobywaniem wiedzy i informacji jest mile widziany.
Do waszej dyspozycji służy wypożyczalnia i czytelnia.

 

SPOTKANIA AUTORSKIE:

 • Bogna Wernichowska - dziennikarka i publicystka.
 • ks. Edward Kabat - poeta, snycerz.
 • Barbara Gawryluk - autorka książek dla dzieci, dziennikarka Radia Kraków; spotkanie w ramach DKK.
 • Izabela Sowa - pisarka młodego pokolenia, autorka owocowej serii.
 • Joanna Olech - autorką, ilustratorką i recenzentką książek dla najmłodszych.
 • Jacek Dehnel - poeta, tłumacz, prozaik, malarz.
 • Małgorzata Kalicińska - autorka bestsellerowych powieści z cyklu „Rozlewisko”.
 • Roman Pankiewicz - podróżnik.
 • Jarosław Kret - dziennikarz telewizyjny, fotoreporter, autor książek podróżniczych.
 • Roman Pankiewicz - pisarz i podróżnik.
 • Wojciech Kuczok - prozaik, krytyk filmowym, scenarzysta, autor zbiorów opowiadań i speleolog.
 • Elżbieta Bednarczyk - pisarka, tancerka i aktorka.
 • ks. dr hab. Robert Biel-pisarz, wykładowca.
 • prof. Kazimierz Braun – reżyser teatralny, scenarzysta, teatrolog, krytyk teatralny, uczony, pisarz i tłumacz.
 • dr inż. Sebastian R. Bielak - naukowiec, przyrodnik, podróżnik, autor książek, wystaw fotograficznych, artykułów i reportaży o tematyce przyrodniczej i podróżniczej.
 • dr Krzysztof Moskal - doktor teologii KUL , tarnowski historyk, publicysta historyczny, przewodnik turystyczny.
 • Agnieszka Fitkau-Perepeczko - artystką, aktorką, pisarką, modelką i fotografką.
 • Małgorzata Gutowska-Adamczyk  - pisarka, historyk teatru, scenarzystka filmowa, dziennikarka.
 • dr Maria Żychowska - historyk, harcerka, wieloletni kierownik Archiwum Państwowego w Tarnowie.
 • Zygmunt Szych i Tomasz Jamrozik - autorzy książki i filmu dokumentalnego poświęconego Engelbertowi Guzdkowi.
 • Jacek Pałkiewicz - dziennikarz, podróżnik, eksplorator odkrywca źródła Amazonki.
 • ks. Wacław Buryła - poeta, autor rozważań modlitewnych,
 • Artur Barciś - aktor teatralny, telewizyjny i filmowy, reżyser,
 • Hanna Banaszak - piosenkarka, wokalistka jazzowa, poetka i fotograf,
 • Robert Makłowicz - dziennikarz, pisarz, publicysta, krytyk kulinarny i podróżnik, autor kulinarnych programów telewizyjnych.
 • Anna Janko - poetka, pisarka, laureatka wielu nagród literackich.
 • Izabela Trojanowska - wokalistka, aktorka.
 • Bronisław Cieślak - aktor, dziennikarz, prezenter telewizyjny.
 • Lanberry i Patryk Kumór - wokaliści, kompozytorzy.
 • Szymon Hołownia - dziennikarz pisarz i publicysta.
 • Ałbena Grabowska - lekarz neurolog i pisarka.
 • Anna Kamińska - dziennikarka, autorka biografii. 

 

 

Od kilku lat w maju w ramach Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek organizowane są DNI OTWARTE podczas których zorganizowane grupy młodzieży mają okazję zapoznać się z działalnością i zbiorami biblioteki , uczestniczyć w lekcjach bibliotecznych.

Dział realizuje program zapobiegania patologiom społecznym organizując wykłady, prelekcje, wystawy tematyczne np.:

 • "Rodzino dokąd zmierzasz"
 • "Warto kochać i żyć –STOP patologiom",
 • "Narkomania,czyli rzecz o smutku młodości"
 • "Anoreksja, bulimia to nie jest sposób na modną sylwetkę"
 • "Zrzućmy zasłonę milczenia" STOP PRZEMOCY - wystawa.
 • "Media i my" - wystawa.
 • „Niewolnictwo to nie historia”- wystawa połączona z prezentacją multimedialną.
 • „Zalogowany”- teatr profilaktyczno-edukacyjny MORALITET.
 • „Klaser pełen dopalaczy”- Teatr Edukacji i Profilaktyki „Maska” z Krakowa.

  

Dużym zainteresowaniem cieszą się spotkania poetyckie odbywające się od 2005 roku w ramach cyklu DĄBROWSKIE SPOTKANIA Z POEZJĄ. Gościemi spotkań byli

 • prof. Stanisław Koczwański,
 • Jerzy Janeczek,
 • ks. Wacław Buryła,
 • Jan Jakub Należyty,
 • Stanisław Markowski- kompozytor, pieśniarz i poeta,
 • Józef Gaik- poeta amator,
 • Zespół Złote Wrota- koncert „Zabieszczaduj razem z nami",
 • Inga Piotrowska.


 

DĄBROWA JAKĄ PAMIĘTAM" - cykl spotkań obejmujący wspomnienia najstarszych mieszkańców Dąbrowy Tarnowskiej, którzy opowiadając własne przeżycia przekazują młodemu pokoleniu oraz wszystkim tym, którzy interesują się dziejami miasta i gminy, historię naszej „małej ojczyzny”
W ramach cyklu odbyły się prelekcje:

 • „Wojna i wyzwolenie Dąbrowy Tarnowskiej”- Mieczysław Siudziński.
 • „Tradycje i obrzędy chrześcijańskie Świąt Wielkanocnych”- Edward Urbańczyk.
 • „Zwyczaje i obrzędy Świat Bożego Narodzenia”- Edward Urbańczyk.
 • „Historia dąbrowskiego zamku”- dr Andrzej Skowron.
 • „Na Jej zew…relacje i konfrontacje po latach”- wspomnienia Władysława Zawiślaka.
 • „Rodzin Konopków”- prelekcja Edyty Więcek wzbogacona prezentacją multimedialną przedstawiająca korzenie i herb rodziny Konopków, sposób pojawienia się ich na naszym terenie, koligacje rodziny, losy jej członków oraz ich majątków m.in. w Oleśnie i Brniu.
 • „Okres wojny i okupacji w Dąbrowie Tarnowskiej”- prelekcja wygłoszona przez Włodzimierza Piaseckiego, pasjonata przeszłości  i nauczyciela historii.
 • „Dzieje Dąbrowy Tarnowskiej w okresie powojennym” – wykład Włodzimierza Piaseckiego.
 • „Cztery rezydencje panów na Dąbrowie”  - wykład dr. Krzysztofa Moskala.
 • Spotkanie z Wojciechem Lauerem - wspomnienia Dąbrowy Tarnowskiej z okresu II wojny światowej i pierwszych lat powojennych. 

 

KONCERTY:

 • Autorski recital poezji śpiewanej w wykonaniu Jana Jakuba Należytego.
 • Koncert poezji śpiewanej ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu zespołu "Krakowskie Przedmieście".
 • "Jesteś życie..." koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Stanisława Markowskiego.
 • "Całuję twoją dłoń madame" duet muzyczny Leonard & Grażyna.
 • "Wieczór wspomnień o Janie Pawle II" - koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu „Złote Wrota”.
 • Koncert Zespołu Kameralnego działającego przy Firmie Bruk- Bet  Nieciecza.
 • "Dopóki nam Ziemia kręci się..." koncert najpiękniejszych ballad Bułata Okudżawy w wykonaniu barda gdańskiego Włodzimierza Votki.
 • "Recital  poezji śpiewanej" Katarzyny Żak.
 • „Jej portret”- koncert w wykonaniu Piotra Kity, finalisty programu ”Must Be The Music-Tylko Muzyka”.
 • „Dni, których nie znamy” w wykonaniu zespołu „Moja szkatułka”.
 • Koncert akustyczny Tomka Kamińskiego.
 • "Piękny jest Bóg" - recital autorski Marii Bober poświęcony błogosłowionej Karolinie.
 • Koncert Eleni.
 • Grzegorz Turnau i Jacek Królik - koncert.
 • Koncert zaduszkowy zespołu "40% Bluesa" z gościnnym występem Wojtka Klicha.
 • Andrzej Sikorowski i Jacek Królik - koncert.
 • Koncert zespołu "Cisza jak ta"
 • Koncert ballad niepodleglościowych Kuby Michalskiego

 

KABARET:

 • Spektakl "Grupa Rafała Kmity" - "Aj waj, czyli Teatr z cynamonem",
 • Kabaret Marcina Dańca.

„NARODOWE CZYTANIE”:

 • 2012 r. – „Pan Tadeusz”  Adama Mickiewicza,
 • 2013 r. – Aleksander Fredro,
 • 2014 r. – „Trylogia” Henryka Sienkiewicza,
 • 2015 r. – „Lalka” Bolesława Prusa,
 • 2016 r. - "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza,
 • 2017 r. - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego,
 • 2018 r. - "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego,
 • 2019 r. - "Nowele Polskie",
 • 2020 r. - "Balladyna",
 • 2021 r. - "Moralność Pani Dulskiej" Gabriela Zapolska,
 • 2022 r. - "Ballady i romanse" Adam Mickiewicz.

PODCAST "BIBLIOWROTEK"

Od września 2020 r. biblioteka prowadzi podcast pn. "Bibliowrotek". To audycje poświęcone literaturze, kulturze, a także bibliotekce jako miejscu, w ktorym każdy znajdzie miejsce dla siebie. W ramach cyklu "Z biblioteką na ty" do poszczególnych odcinków zapraszane są osoby w różny sposób związane z biblioteką. Podcasty emitowane są raz w miesiącu można ich odsłuchać m. in. na Spotify https://spoti.fi/3aoHoVR, Anchor https://bit.ly/3u13p4R Google Podcasty https://tiny.pl/rpsvc

 

Warsztaty zorganizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie - Zespól Zamiejscowy w Tarnowie- Centrum Informacji i Planowanie Kariery Zawodowej:

 • „Własna firma-zanim zrealizujesz pomysł”,
 • „Komunikacja drogą do sukcesu”,
 • „Europass- europejski paszport zawodowy”,
 • „Mobilność na europejskim rynku pracy”,
 • „ABC wolontariatu”,
 • „Poznawanie siebie-trening w dokonywaniu samooceny”,
 • „Rynek pracy- szansa i wyzwania”,
 • „Mobilność zawodowa na europejskim rynku pracy – EURES”,
 • „Gwarancja dla młodzieży w Małopolsce”,
 • „Czy jestem przedsiębiorczy?”,
 • „Biznes w praktyce”.

 

KURS KOMPUTEROWY DLA OSÓB 50+„PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE-BĄDŹ TRENDY”- ich celem jest nabycie przez uczestników podstawowych umiejętności obsługi komputera, wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie, posługiwania się pocztą elektroniczną i komunikatorami.

Dział dla Dorosłych i Młodzieży daje użytkownikom możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Działają tutaj WARSZTATY ARTYSTYCZNE i KLUB KRZYŻÓWKOWICZA.

DZIECI DZIECIOM
Biblioteka otwarta jest na wszelkie innowacyjne propozycje pracy i współpracy. Naszymi współpartnerami są: przedszkola, szkołami i organizacjami opiekującymi się dziećmi, czego wynikiem są spotkania tematycznie związane z organizowanymi wystawami, lekcjami bibliotecznymi, imprezy czytelnicze i okolicznościowe, typu: Dzień Dziecka,a tradycją już stały się przestawienia organizowane w ramach spotkań zatytułowanych „Dzieci dzieciom”:
„Baal – Peor i mury Jerycha, czyli Ziemia Obiecana” - przedstawienie zostało napisane i wyreżyserowane przez Sławomira Batora z myślą o dorocznym przeglądzie teatralnym w Dąbrowie Tarnowskiej "Złoty Laur Melpomeny" i zdobyło w nim „Srebrny Laur”
„Wehikuł czasu i przestrzeni, czyli awantura w Zasiedmiogórowym i Zasiedmiorzekowym Lesie” w wykonaniu grupy teatralnej „Morrisy Króla Juliana” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej,
”Świat woła o pomoc” występ  ekologiczny w wykonaniu uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.
„Czas pożogi i skrzydła nadziei”- widowisko historyczne w wykonaniu uczniów należących do Szkolnego Klubu Teatralnego „Dwójka” działającego przy PSP nr 2 im. M. Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej.

Spektakl "Podziemny świat" przygotowany przez Szkolny klub Teatralny "Dwójka" z PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Dział dla Dorosłych i Młodzieży bierze udział w wielu projektach i programach:

 • Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - projekt realizowany przez fundację Ośrodka KARTA w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego celem jest pielęgnowanie, upowszechnianie i ocalenie od zapomnienia dokumentów historii i tradycji lokalnej.
 • Mikrogrant Podaj dalej - projekt, który służył przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń, wymianie doświadczeń oraz zacieśnianiu współpracy.
 • Konkurs Grantowy Aktywna Biblioteka - projekt mający na celu stworzenie odpowiednich warunków do atrakcyjnego i twórczego spędzania czasu wolnego, zorganizowanie międzypokoleniowych spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń, zdobycia nowych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności i pasji. W jego ramach zrealizowano:„Piękniej żyć” – warsztaty artystyczne decoupage i witrażu.
 • I SENIOR – OTWARTA AKADEMIA NA 60+ - projekt organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej i Parafię pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki niemu seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać: z warsztatów komputerowych, zajęć ruchowych pilates, wyjazdów integracyjnych, spotkań z ekspertami w zakresie zdrowia, prawa, historii, kultury. Zadanie współfinansowane  zostało w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
 • Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących - współpraca ze Stowarzyszeniem pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, dzięki której weszliśmy w projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących”, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych, a wraz z nim również ofertę dla tej grupy użytkowników 1007 tytułów książek w formie cyfrowej książki mówionej. Książki te zostały nagrane w szyfrowanym  formacie mp3, do odtworzenia którego potrzebny jest właśnie Czytak. Z Czytaka mogą korzystać osoby niewidome mające orzeczoną niepełnosprawność, natomiast z książek również osoby słabowidzące posiadające własne urządzenie.
 • Link do przyszłości. Młodzi. Internet Kariera - ogólnopolski projekt wspierający młodych ludzi z małych miejscowości w podejmowaniu świadomych wyborów zawodowych Uczniowie szkół średnich i ostatnich klas gimnazjów biorący udział w spotkaniach organizowanych w ramach projektu mają możliwość porozmawiać z młodym, inspirującym profesjonalistą, poznać jego drogę do sukcesu oraz dowiedzieć się jaką rolę w jego pracy odgrywają nowe technologie. Poznają także zawody, na które prognozowane jest zapotrzebowanie w przyszłości oraz biorą udział w quizie, który umożliwia im zorientowanie się w aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy. Jest to przedsięwzięcie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, realizowane dzięki środkom firmy Microsoft i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, objęte patronatem Ministra  Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • MEGAMATMA - projekt, w ramach którego został udostępniony dla użytkowników interaktywny program do nauki matematyki na każdym poziomie wiedzy poczynając od szkoły podstawowej aż po uczelnie różnych kierunków.
 • ANGIELSKI123 W BIBLIOTECE - projekt oferujący bezpłatną platformę do nauki j. angielskiego od podstaw do stopnia dla średniozaawansowanych.
 • POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS - program powszechnej edukacji cyfrowej dorosłych Polaków w ich lokalnych środowiskach, realizowanych przez wolontariuszy z certyfikatem Latarnika Polski Cyfrowej.
 • TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE! – projekt zrealizowany przez FRSI, w ramach którego biblioteka otrzymała trzy tablety najnowszej generacji firmy Apple iPad Air wraz z akcesoriami: rysiki oraz słuchawki stereofoniczne. Dzięki iPadom biblioteka przeprowadza warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych z obsługi tabletów i możliwości aplikacji: Prezi, Gniezno 3D, Drawing Desk, iMovie itp.

Z GWIAZDAMI ZACZYTANI - projekt, który był realizowany w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez bibliotekę wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Borzęcinie, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Radłowie oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Żabnie. Celem zadania było pobudzenie i poprawa stanu czytelnictwa oraz uczestnictwo mieszkańców subregionu tarnowskiego w wartościowych przedsięwzięciach kulturalnych poprzez organizację spotkań autorskich, koncertów kameralnych, a takze zakup atrakcyjnych wydawnict do sieci miejsko-gminnych bibliotek. 
E -MOCNI : CYFROWE UMIEJĘTNOŚCI, REALNE KORZYŚCI - projekt był realizowany w okresie od grudnia 2016 do grudnia 2019 przez partnerstwo w składzie: Fundacja Aktywizacja, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Dąbrowa Tarnowska została zakwalifikowana do niego jako jedna ze 125 gmin z terenu całej Polski. W ramach projektu szkolono osoby, które dotychczas nie nabyły umiejętności poruszania się po wirtualnym świecie. Dzięki zajęciom poznały nowe technologie, nauczyły się ich używać w życiu codziennym, wykorzystując je w dbaniu o swoje zdrowie, finanse, edukację, rozwój zawodowy, a nawet życie duchowe, relacje z bliskimi czy hobby. W gminie Dąbrowa Tarnowska skorzystało ze szkoleń stacjonarnych 318 osób i 61 ze szkoleń on-line. W ramach projektu zostało zawiązane gminne partnerstwo na rzecz edukacji cyfrowej osób dorosłych, złożone z lokalnych instytucji i organizacji.  
ACADEMICA - System Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica, do którego biblioteka przystąpiła w listopadzie 2017 r. gdzie czytelnicy mogą korzystać z zasobów Biblioteki Narodowej online.
Z GWIAZDAMI…NIE TYLKO ZACZYTANI - projekt „ Z GWIAZDAMI…NIE TYLKO ZACZYTANI” w ramach II  Edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Małopolskiego opiewał na kwotę 400 tys.  zmieniliśmy formułę, partnerów i tym razem Biblioteki oraz Domy Kultury: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa podjęły się do współuczestnictwa w projekcie również z wielkim powodzeniem otrzymując 5789 głosów po raz kolejny wygrywając tym razem 400 tys. złotych. W ramach projektu „Z gwiazdami nie tylko…zaczytani" przez cały rok odbywało się wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęliśmy animacją w ferie zimowe ze Studiem „Fama” dla dzieci następnie koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika, „Melodie świata” Joanny i Pawła  Łukasików – edukacyjny koncert muzyki dla dzieci i młodzieży, Lanberry i Patryk Kumór – spotkanie oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży przy współpracy Universal Music Polska. Autorskie spotkania z Edytą i Robertem Zarębskimi i Justyną Bednarek oraz koncerty: Tomka Kamińskiego, „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka”, zespołu „Cisza jak ta” oraz  ballad niepodległościowych Jakuba Michalskiego. Spektakl teatralny „Grupa Rafała Kmity”  „Aj waj, czyli Teatr z cynamonem, spotkanie z aktorką Grażyną Zielińską i kabaret Marcina Dańca. W 2018 roku biblioteki uczestniczące w projekcie zakupiły pond 3 tysiące nowości wydawniczych, które posłużą długofalowo naszym użytkownikom. Tym razem partnerem było Centrum Sztuki Mościce.
DĄBROWSKI FESTIWAL SŁOWA to autorskie zadanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej zgłoszone w IV Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Uzyskał on największe poparcie ze wszystkich sześciu subregionów startujących w tej odsłonie - otrzymując 5030 głosów. Jest to czwarty wygrany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego, który realizuje nasza biblioteka. Uzyskane środki finansowe opiewają na kwotę 150 tys. zł. Głównym celem „Dąbrowskiego Festiwalu Słowa” jest rozwój intelektualny i duchowy społeczeństwa,  poprzez uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oraz korzystanie z wysublimowanej literatury. Słowo pisane to spirytus movens wszystkich działań podjętych w ramach projektu. Zadanie zakłada dalsze wzbogacanie księgozbioru o zakup nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem książek wydanych dużą czcionką (dla osób słabowidzących) oraz audiobooków. Pozyskane publikacje posłużą długofalowo kolejnym rzeszom czytelników. Projekt realizowany jest w mieście i gminie Dąbrowa Tarnowska przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Powiśla Dąbrowskiego. 

oraz bierze udział w ogólnopolskich akcjach:

 • TYDZIEŃ Z INTERNETEM - ogólnoeuropejska  akcja, której koordynatorem krajowym w Polsce jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego mająca na celu podejmowanie działań na rzecz zdobywania i rozwijania umiejętności cyfrowych.
 • NOC BIBLIOTEK  to wieczorno-nocna impreza promująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca, w których warto bywać.
 • OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - coroczne działanie pod patronatem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
 • CZYTAM POLSKIE – akcja społeczna promującej polską literaturę. Patronat honorowy nad projektem objęła Rada Języka Polskiego, akcję poparły również czołowe wydawnictwa w kraju. Celem inicjatywy była promocja rodzimej literatury i jej twórców.
 • ŻONKILE - akcja społeczno-edukacyjna organizowana przez Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie, której celem jest zachowanie pamięci i okazanie szacunku wszystkim bohaterom powstania w getcie warszawskim.
 • EUROPEJSKI TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ -coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna organizowana w celu zwrócenia uwagi Europejczyków na problemy o charakterze globalnym. TEG odbywa się w listopadzie, pod patronatem Europejskiego Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej (Centrum Północ-Południe) Rady Europy. Różnego rodzaju akcje edukacyjne organizowane są przez szkoły, studenckie koła naukowe, biblioteki, organizacje pozarządowe i różnego rodzaju instytucje.

 

Współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej w Krakowie dzięki któremu możemy prezentować wystawy przez nich przygotowane, oraz z Instytutem Książki z inicjatywy którego od 2007 roku rozpoczął działalność Dyskusyjny Klub Książki celem którego jest dyskusja, wymiana literackich poglądów i konfrontacja gustów na temat przeczytanych książek. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu.

Właściwie układająca się współpraca ze Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie,  Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie - Zespół Zamiejscowy w Tarnowie- Centrum Informacji i Planowanie Kariery Zawodowej, szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi i  przedszkolami z terenu miasta, gminy i powiatu, placówkami opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi, stowarzyszeniami, Dąbrowskim Domem Kultury, Miejsko-Gminną Biblioteką w Żabnie, Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, Konsulatem Generalnym USA w Krakowie, Instytutem Książki, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Środowiskowym Domem Samopomocy w Oleśnicy, Urzędem Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej, Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, Parafią pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej i parafiami z terenu gminy, z Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, RDN, Stowarzyszeniem Koło Gospodyń Wiejskich w Radgoszczy, Stowarzyszeniem Kobiet Wsi Nieczajna, Koło Rękodzieła Artystycznego w Zalasowej, kapelą ludowa „ZALESOWIENIE”, Hotelem Cristal Park w Dąbrowie Tarnowskiej, mediami lokalnymi i fachowymi oraz twórcami lokalnymi zapewnia sprawne funkcjonowanie działu.

Różnorodna działalność działu umożliwia mieszkańcom gminy poznanie wielu najwybitniejszych twórców kultury polskiej.

W ciągu kilku ostatnich lat Dział odwiedziły znakomitości ze świata literatury, kultury, nauki i sztuki, pisarze, redaktorzy, krytycy literaccy, dziennikarze.

Gośćmi naszymi byli:  Tadeusz Śliwiak ,  Władysław Strumski , dr. Jan Hebda,  Tadeusz Nowak , dr Stanisław Wróbel,  Jerzy Krasicki , Julian Kawalec, Józef Baran, Johen A. Matel , Jadwiga Braun – Domańska, prof. dr Jerzy Tarnawski, Stanisław Piądłowski, Maria Wardas, Natalia Rolleczek,  Jerzy Rzeszuto ,  Maria Kozaczkowa , Stanisław Stanuch, Ewa Lipska, Leszek Moczulski, Józef Kozaczka,  Andrzej Drawicz ,  Ryszard Kłyś , Maria Traczewska, Elżbieta Wilówna, Krystyna Szlaga, Ryszard Smożewski, J.S.Gawlik, Leszek Maruta, Włodzimierz Maciąg, Aleksander Krawczuk, Stefan Atlas,  Ryszard Zieliński ,  Henryk Vogler , Bogna Wernichowska, Waldemar Smaszcz,  Cezary Leżeński , ks.Wacław Buryła,  Tadeusz Kwiatkowski-Cugow , Karl Grenzler, Kazimierz Ivosse, Iwona Pinno, Anna Elżbieta Zalewska, Andrzej Grabowski, ks. Jerzy Janeczek, ks. Edward Kabat, Barbara Gawryluk, Izabela Sowa, Jan Jakub Należyty, Joanna Olech, Jacek Dehnel, Stanisław Markowski, Małgorzata Kalicińska, Roman Pankiewicz, Jarosław Kret, Wojciech Kuczok, Katarzyna Żak, dr Krzysztof Moskal, Agnieszka Fitkau-Perepeczko, Tomek Kamiński, Małgorzata Gutowska - Adamczyk, Maria Żychowska, Jacek Pałkiewicz, Maria Bober, Artur Barciś, Hanna Banaszak, Robert Makłowicz, Eleni, Grzegorz Turnau, Izabela Trojanowska, Anna Janko, Bronisław Cieślak, 40% Bluesa, Wojtek Klich, Andrzej Sikorowski, Patryk Kumór, Lanberry, Halina Kunicka, Grażyna Zielińska, Marcin Daniec, Kuba Michalski, Szymon Hołownia.

W Dziale dla Dorosłych i Młodzieży można skorzystać z bogatej oferty prasy codziennej oraz czasopism: Biblioteka Publiczna, Claudia, Czas na wnętrze, Dobre rady, Gala, Gazeta Krakowska, Gazeta Wyborcza, Gość Niedzielny, Kobieta i życie, Książki magazyn do czytania, Mój piękny ogród, Mówią wieki, Na scieżkach życia, Newsweek, Poradnik Bibliotekarza, Poradnik Domowy, TEMI, Tina, Tygodnik Powszechny, Uroda, Zwierciadło.

Dział poprzez swoją bogatą i różnorodną pracę wychowuje, rozwija zainteresowania i pogłębia wiedzę każdego korzystającego z jej usług czytelnika.