Programy i projekty

 • Z GWIAZDAMI…NIE TYLKO ZACZYTANI
  Projekt „ Z gwiazdami…nie tylko zaczytani” w ramach II  Edycji Budżetu Obywatelskiego Marszałka Województwa Małopolskiego opiewał na kwotę 400 tys. zmieniliśmy formułę, partnerów i tym razem Biblioteki oraz Domy Kultury: Dąbrowy Tarnowskiej, Żabna i Radłowa podjęły się do współuczestnictwa w projekcie z wielkim powodzeniem otrzymując 5789 głosów po raz kolejny wygrywając tym razem 400 tys. złotych. W ramach projektu „Z gwiazdami nie tylko…zaczytani" przez cały rok odbywało się wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych adresowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozpoczęliśmy animacją w ferie zimowe ze Studiem „Fama” dla dzieci następnie odbył się koncert Andrzeja Sikorowskiego i Jacka Królika, „Melodie świata” Joanny i Pawła  Łukasików – edukacyjny koncert muzyki dla dzieci i młodzieży, Lanberry i Patryk Kumór – spotkanie oraz warsztaty edukacyjne dla młodzieży przy współpracy Universal Music Polska. Autorskie spotkania z Edytą i Robertem Zarębskimi i Justyną Bednarek oraz koncerty: Tomka Kamińskiego, „Tęczowe piosenki Jana Wojdaka”, zespołu „Cisza jak ta” oraz  ballad niepodległościowych Jakuba Michalskiego. Spektakl teatralny „Grupa Rafała Kmity”  „Aj waj, czyli Teatr z cynamonem”, spotkanie z aktorką Grażyną Zielińską i kabaret Marcina Dańca. W 2018 roku biblioteki uczestniczące w projekcie zakupiły pond 3 tysiące nowości wydawniczych, które posłużą długofalowo naszym użytkownikom. Tym razem realizatorem projektu było Centrum Sztuki Mościce.

 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2018
  W 2018 roku  zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet programu Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wyniósł 26,5 mln zł i umożliwia on bibliotekom zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w tym roku na zakup nowych książek kwotę 13 610 zł. Dzięki tym środkom zakupiono 640 egzemplarzy różnego rodzaju literatury dla dzieci i dorosłych.

 

 • Z GWIAZDAMI ZACZYTANI
  Projekt „Z gwiazdami zaczytani" finansowany z Budżetu Województwa Małopolskiego w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego, który opiewał na kwotę 300 tys. zł. W ramach projektu odbywały się spotkania autorskie, koncerty, ale przede wszystkim biblioteki w Borzęcinie, Radłowie, Żabnie i Dąbrowie Tarnowskiej wzbogaciły swoje księgozbiory o około 4,5 tys. woluminów. Realizując ten projekt spełniliśmy oczekiwania tych, którzy go poprali i na niego zagłosowali, za co serdecznie dziękujemy. Na projekt zagłosowało ponad 3400 osób. Projekt realizowany był w 4 bibliotekach subregionu tarnowskiego czyli: GBP w Borzecinie,  M-GBP w Radłowie,  M-GBP w Żabnie oraz MBP w Dąbrowie Tarnowskiej opiewał na 300 tys. Realizatorem projektu była WBP w Krakowie. W ramach projektu zaproszenie na spotkanie autorskie przyjęli: Ewa Chotomska, ks. Władysław Buryła, Artur Barciś,  Hanna Banaszak, Robert Makłowicz, Anna Janko, Izabela Trojanowska i Dariusz Rekosz, Małgorzata Strałkowska, koncertowała Eleni i Grzegorz Turnau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2017
  Został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. W roku 2017 wynosi on 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej otrzymała w tym roku 14 860 zł na realizację programu.  Dzięki tej kwocie zakupiono 652 ezemplarze, w tym: lektury szkolne, publikacje popularno - naukowe, powieści obyczajowe, sensacyjne oraz thrillery.    
 •  

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet  Programu Biblioteki Narodowej -  Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" na rok  2016.  Wynosi on 26,5 mln  zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. W ramach tego programu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2016 r. kwotę 14 230   na zakup nowych książek. Za tą kwotę kupiono 683 woluminy.

 • Zakup nowości wydawniczych 2015
  W 2015 roku biblioteka wzbogaciła się o 1800 woluminów i 28 jednostek inwentarzowych audiobooków. Książki zakupione zostały ze środków własnych biblioteki oraz z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, do którego już kolejny rok MBP aplikowała z pozytywnym skutkiem. Z własnego budżetu biblioteka zakupiła 880 woluminów oraz 28 jednostek inwentarzowych książki mówionej, natomiast ze środków Biblioteki Narodowej, które w tym roku wynosiły 13 570 zł,  zakupiono 708 woluminów. Warto podkreślić, że dzięki cennej pomocy otrzymywanej w ramach Programu Biblioteki Narodowej wciąż możemy odnawiać, uzupełniać i powiększać księgozbiór.

 • Zakup nowości wydawniczych 2014
  Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet Priorytetu 1 Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" na rok  2014.  Wynosi on 20 mln. zł. Program w ramach zadań własnych realizuje Biblioteka Narodowa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podobnie jak w roku 2013 jedna trzecia dotacji przeznaczona zostaje na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. W ramach tego programu staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2014 r. kwotę 12 230  zł na zakup nowych książek, w tym   4 076,67zł na książki dla dzieci i młodzieży. W 2014 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Tarnowskiej aplikowała do nowego  programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020.  Jest to Priorytet 2 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów). Dzięki bardzo dobrej współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 oraz Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej z powodzeniem przeszedł wniosek i przy udziale własnym w obydwu projektach po 25 %  Miejska Biblioteka Publiczna  otrzymała w 2014 roku kolejne 10 tysięcy złotych na jego realizację. Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Poprzez współpracę bibliotek publicznych i szkolnych, który ma na celu zwiększenie poziomu oraz zasięgu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a także wprowadzenie nowej formy obsługi czytelniczej polegającej na wypożyczeniu w depozyt zamówionych i kupionych według potrzeb uczniów książek, przewiduje zaspokojenie tych grup czytelniczych. 

 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2013
  W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Kozaczkowej przyznano w 2013 r. kwotę 10 730  na zakup nowych książek, w tym 3576, 67 zł na książki dla dzieci i młodzieży.  Środki te pozwoliły na zakup  585  woluminów. Oprócz powieści sensacyjnych, obyczajowych, fantastyki, książek dla dzieci i młodzieży zakupiono również książki m. in. z historii, obyczajów, plastyki oraz książki będące kontynuacją serii cieszących się dużym powodzeniem. Uzupełnione zostały również braki w lekturach. Zakupów dokonano między innymi na podstawie dezyderatów czytelników. Pomoc jaką otrzymujemy w ramach Programu Biblioteki Narodowej w odnawianiu i powiększaniu księgozbioru bardzo sobie cenimy. Ma to bardzo znaczący wpływ na rozwój czytelnictwa i pozwala uatrakcyjnić ofertę świadczonych usług. W imieniu użytkowników wyrażamy wdzięczność za tak bardzo wymierną formę wspierania bibliotek publicznych a ich samych do korzystania z księgozbioru.

                                                                                                                  

 • Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej

  Projekt, którego celem jest pielęgnowanie, upowszechnianie i ocalenie od zapomnienia dokumentów historii i tradycji lokalnej.

 • Młodzieżowy Klub Filmowy

  Projekt edukacyjny, który miał na celu uczenie młodzieży krytycznego odbioru problemów współczesnego świata – refleksje i dyskusje.

 • Mikrogrant Podaj dalej

  Projekt, który służył przekazaniu zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkoleń, wymianie doświadczeń oraz zacieśnianiu współpracy.

 • Konkurs Grantowy Aktywna Biblioteka

  Projekt mający na celu stworzenie odpowiednich warunków do atrakcyjnego i twórczego spędzania czasu wolnego, zorganizowanie międzypokoleniowych spotkań integracyjnych, wymiany doświadczeń, zdobycia nowych umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności i pasji. W jego ramach zrealizowano:
  „Piękniej żyć” – warsztaty artystyczne decoupage i witrażu.
   

 • I SENIOR – OTWARTA AKADEMIA NA 60+

  Projekt organizowany przez Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Tarnowie, Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Kozaczkowej i Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki niemu seniorzy mogli bezpłatnie skorzystać: z warsztatów komputerowych, zajęć ruchowych pilates, wyjazdów integracyjnych, spotkań z ekspertami w zakresie zdrowia, prawa, historii, kultury. Zadanie współfinansowane  zostało w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
   

 • Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących
  Współpraca ze Stowarzyszeniem pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix”, dzięki której weszliśmy w projekt „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących”, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach projektu otrzymaliśmy nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus do odtwarzania cyfrowych książek mówionych, a wraz z nim również ofertę dla tej grupy użytkowników 789 tytułów książek w formie cyfrowej książki mówionej. Książki te zostały nagrane w szyfrowanym  formacie mp3, do odtworzenia którego potrzebny jest właśnie Czytak. Z Czytaka mogą korzystać osoby niewidome mające orzeczoną niepełnosprawność, natomiast z książek również osoby słabowidzące posiadające własne urządzenie.