Regulamin korzystania z HotSpotu

 

Regulamin korzystania z darmowego punktu dostępu
do Internetu bezprzewodowego
typu Hotspot

 

W opracowaniu