Biblioteka w statystyce

Rok 2017
 

C Z Y T E L N I C Y
 • zarejestrowanych czytelników - 2833
 • zasięg czytelniczy - 13 % mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska
 
Struktura czytelników w/g wieku:
 • czytelnicy do lat 15
 • czytelnicy w wieku 16 -19
 • czytelnicy w wieku 20 - 24
 • czytelnicy w wieku 25 - 44
 • czytelnicy w wieku 45 - 60
 • czytelnicy powyżej lat 60
1014
282
216
730
371
220
 
Struktura czytelników w/g zajęcia:
 • osoby uczące sie
 • osoby pracujące
 • pozostali

 

 

1 260
806
767

 

 
Użytkownicy MBP w roku 2017:
 • liczba czytelników zarejestrowanych
 • ogólna liczba odwiedzin
 • liczba odwiedzin w wypożyczalniach
 • liczba odwiedzin w czytelniach
 • liczba uczestników imprez
 • liczba uczestników szkoleń i zajęć edukacyjnych
 • pozostałe odwiedziny

2 833
86 831
29 039
9 072
23 162
13 189

12 369

 
Wskaźnik aktywności czytelników:
 • liczba wypożyczeń książek w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń czasopism w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń książek rocznie na 1-go czytelnika
87 910
1 132
31
 
Z B I O R Y : ( stan na dzień 31.12.2017 r.)
 • ogólna liczba zbiorów MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • liczba czytelników
103 373
2 833
 
Zasobność zbiorów bibliotecznych MBP w roku 2017:
 • ilość woluminów przypadająca na 100 mieszkańców
 • ilość woluminów przypadająca na 100 czytelników
483
3 622
 
Napływ nowych zbiorów bibliotecznych:
 • ogółem przybyło woluminów
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 czytelników
2 354
11
83
 
Struktura zbiorów:
 • literatura piękna dla dorosłych
 • literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • literatura popularnonaukowa
 • czasopisma oprawne
 • zbiory specjalne
36 651
25 985
39 953
12
772
 
Udostępnianie zbiorów:
 • ogólna liczba wypożyczeń zbiorów
 • wypożyczenia książek na zewnątrz
 • wypożyczenia czasopism na zewnątrz
 • wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz
 • udostępnianie książek na miejscu
 • udostępnianie czasopism na miejscu
119 615
88 012
1 132
620
21 362
8 489
Sporządziła: Marta Stachura