Biblioteka w statystyce

Rok 2018
 

C Z Y T E L N I C Y
 • zarejestrowanych czytelników - 2844
 • zasięg czytelniczy - 13,38 % mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Tarnowska
 
Struktura czytelników w/g wieku:
 • czytelnicy do lat 15
 • czytelnicy w wieku 16 -19
 • czytelnicy w wieku 20 - 24
 • czytelnicy w wieku 25 - 44
 • czytelnicy w wieku 45 - 60
 • czytelnicy powyżej lat 60
1042
257
204
725
373
243
 
Struktura czytelników w/g zajęcia:
 • osoby uczące sie
 • osoby pracujące
 • pozostali

 

 

1 268
815
761

 

 
Użytkownicy MBP w roku 2018:
 • liczba czytelników zarejestrowanych
 • ogólna liczba odwiedzin
 • liczba odwiedzin w wypożyczalniach
 • liczba odwiedzin w czytelniach
 • liczba uczestników imprez
 • liczba uczestników szkoleń i zajęć edukacyjnych

 

2 844
83 659
25 999
23 837
21 749
12 074

 

 
Wskaźnik aktywności czytelników:
 • liczba wypożyczeń książek w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń czasopism w ciągu roku
 • liczba wypożyczeń książek rocznie na 1-go czytelnika
87 505
1 250
31
 
Z B I O R Y : ( stan na dzień 31.12.2018 r.)
 • ogólna liczba zbiorów MBP w Dąbrowie Tarnowskiej
 • liczba czytelników
104 913
2 844
 
Zasobność zbiorów bibliotecznych MBP w roku 2018:
 • ilość woluminów przypadająca na 100 mieszkańców
 • ilość woluminów przypadająca na 100 czytelników
489
3 657
 
Napływ nowych zbiorów bibliotecznych:
 • ogółem przybyło woluminów
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 mieszkańców
 • napływ nowości w przeliczeniu na 100 czytelników
3 244
15
114
 
Struktura zbiorów:
 • literatura piękna dla dorosłych
 • literatura piękna dla dzieci i młodzieży
 • literatura popularnonaukowa
 • czasopisma oprawne
 • zbiory specjalne
36 431
27 008
40 556
12
906
 
Udostępnianie zbiorów:
 • ogólna liczba wypożyczeń zbiorów
 • wypożyczenia książek na zewnątrz
 • wypożyczenia czasopism na zewnątrz
 • wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz
 • udostępnianie książek na miejscu
 • udostępnianie czasopism na miejscu
123 829
87 505
1 250
1 354
24 176
9 544
Sporządziła: Marta Stachura