Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szarwarku

I. SIEĆ BIBLIOTECZNA

Filia Biblioteczna została otwarta w 1960 roku, kiedy Szarwark był Gromadą. Siedzibą ówczesnej Gromadzkiej Rady Narodowej był prywatny budynek Jana Michonia (dziś dom p. Juliana Osaka) i w tym budynku miała swój "kącik" biblioteka.

W 1964 roku została przeniesiona do budynku szkolnego i zajmowała miejsce w jednej z klas, gdzie odbywały się lekcje. Biblioteka mieściła się w trudnych warunkach lokalowych z racji ograniczonego miejsca, metraż pomieszczenia wynosił 24m2 , a klasę ogrzewano piecem kaflowym. W roku 1975 bibliotekę przeniesiono do nowo wybudowanego Domu Strażaka, gdzie miała siedzibę do 2000 roku, metraż wynosił 25m2. Po wybudowaniu i otwarciu nowego budynku szkolnego, bibliotekę we wrześniu 2000 roku przeniesiono do szkoły. Pomieszczenie znajduje się na drugim piętrze. Warunki lokalowe są bardzo dobre, a metraż powierzchni lokalu zwiększył się do 48m². W sieci bibliotecznej na terenie okolicznych miejscowości działały przy filii punkty biblioteczne.

 

Szkoła Podstawowa do 1992 Wanda Podgórska
Klub Rolnika
Szkoła Podstawowa
do 1988
1988 - 2000
Tadeusz Kieruś
Helena Kołodziej
Klub Rolnika
Szkoła Podstawowa
do 1988
1988 - 2000
Tadeusz Kieruś
Helena Kołodziej
Klub Rolnika 1985 - 1991 Halina Krawczyk
Szkoła Podstawowa 1975 - 2000 Aniela Zając
Agata Leżoń
Urszula Żeliaś
Klub Rolnika
Szkoła Podstawowa
do 1987
1987 - 1997
Władysława Czerwińska
Bronisława Kmieć
Maria Trela

 

Funkcjonujące nazwy biblioteki:

 • 1960r. - 1975r. : Gromadzka Biblioteka Publiczna w Szarwarku
 • 1975r.-1994r. : Filia Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej
 • od 1994r. : Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej

 

Kierownicy filii:

 • Teofil Kmieć od 1960 - 1962
 • Stefan Warias od 1962 - 1974
 • Andrzej Witowski od 1974 - 1978
 • Stanisław Marciniak od 1978 - 1980
 • Edward Kędzierski od 1980 - 1982
 • Elżbieta Kędzierska od 1982 - 1985
 • Dorota Grabka od 1985 - 1986
 • Lucyna Moździerz od 1986 - 1990
 • Grzegorz Kryca od 1990 - 1992
 • Marta Stachura od 1992 - 1993
 • Lucyna Kiwior od 1993 - 1995
 • Marta Stachura od 1995 - 1997
 • Sylwia Guca od 1997 - 1998
 • Lucyna Kiwior od 1998 r.- nadal

 

 

II. KSIĘGOZBIÓR, CZYTELNICY, WYPOŻYCZENIA
 

960 Brak danych Brak danych
2290 Brak danych Brak danych
4271 443 6064
4700 636 4812
5237 372 5537
6987 673 8875
7331 275 5460
6730 129 1759
7234 362 6007
5948 190 4599
6493 195 4814

7017

6373

175

152

4723

2689

 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO - OŚWIATOWA

Filia Biblioteczna w Szarwarku prowadzi działalność kulturalną, organizując tematyczne wystawy i wystawki związane z obchodami rocznic literackich, świąt państwowych, propagując wśród czytelników literaturę piękną i popularnonaukową. Prowadzi zajęcia w kółkach zainteresowań min. plastycznym, gdzie na spotkaniach z najmłodszymi czytelnikami wykonywane są kolorowe plansze, ilustracje do ulubionych bajek itd. Dla czytelników prowadzone są lekcje biblioteczne mające na celu zapoznanie ich z księgozbiorem, katalogami, działalnością biblioteki, nowościami wydawniczymi. W okresie wakacji i ferii zimowych dla czytelników, którzy te okresy spędzają w domu prowadzone są zajęcia plastyczne, głośne czytanie, zabawy, gry.

 

 

Współpraca biblioteki z:

 • Szkołą Podstawową w Szarwarku: współorganizowanie wielu imprez szkolnych, związanych z obchodami świąt państwowych i rocznic literackich
 • Biblioteką Szkolną: współpraca w organizowaniu imprez dla dzieci, konkursów plastycznych.

 


Filia Biblioteczna w Szarwarku; 33-200 Dąbrowa Tarnowska
[ Godziny udostępniania ]
[ Kontakt ]