Przyjaciele i Mecenasi Miejskiej Biblioteki Publicznej

PRZYJACIELE I MECENASI WSPIERAJĄCY DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

GOOD SNACK  Tadeusz Nowak - sponsor chrupek dla dzieci biorących udział w zajęciach, konkursach Oddziału dla Dzieci.  

Zakład Budowy Urządzeń Dźwignicowych ZBUD - wspieranie imprez kulturalnych, koncertów. 

Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego POLONAISE  - wspieranie imprez kulturalnych, koncertów.       

INVEST NIERUHOMOŚCI Sp. z o.op. - ROMAN MOSIO: współudział w wydaniu książki pt.: „Kościoły, Kaplice, Kapliczki i Krzyże w Gminie Dąbrowa Tarnowska”.     

"POWIŚLE" - KRZYSZTOF BIEŃ: współudział w wydaniu książki pt.: „Kościoły, Kaplice, Kapliczki i Krzyże w Gminie Dąbrowa Tarnowska”.    

Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej: współudział w wydaniu książki pt.: „Kościoły, Kaplice, Kapliczki i Krzyże w Gminie Dąbrowa Tarnowska”. 

Pan Jerzy Napieracz autor exlibrisu Biblioteki.  

Firma Remontowo-Budowlana Stanisława Nowaka - prace ziemne oraz pomoc w założeniu zieleni i trawnika przed budynkiem Biblioteki, współudział w wydaniu książki pt.: „Kościoły, Kaplice, Kapliczki i Krzyże w Gminie Dąbrowa Tarnowska”.   

Pani Elżbieta Turcza projekt i pomoc w urządzaniu zieleni przed budynkiem Biblioteki.   

ks. dr Kabat Edward przekazał Bibliotece monitor i drukarkę.

F.H.U. "GL" Stacja Paliw p. Leżoń, Garbarz. Sponsoruje nagrody w konkursach, pomoc przy organizacji imprez bibliotecznych. 

Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka. Prezes Fundacji Wojciech Filemonowicz przekazał MBP oraz Filiom w Smęgorzowie i Szarwarku trzy komputery.   

ks. Węgrzyn Władysław zakupil do biblioteki pierwszy komputer wraz z oprogramowaniem oraz skaner i drukarkę.

 

KSIĄŻKI PRZEKAZANE PRZEZ AUTORÓW

 • Hołyńska - Sawicka Maria
 • Osowski Mirosław
 • Kanecka Maria
 • ks. Buryła Wacław
 • Ciesielski Wiesław Stanisław
 • Grenzler Karl
 • Ivosse-Pinno Iwona
 • ks. Janeczek Jerzy
 • ks. dr Kabat Edward
 • ks. Karwat Piotr
 • Koczwański Stanisław
 • ks. Kołodziej Stanisław
 • Leżeński Cezary
 • Łysakowski Ryszard
 • Krzysztof Struziak
 • Nowak Janusz
 • Dorosz Barbara
 • Król Joanna
 • Chojnowski Piotr
 • Warecka - Łachut Bogusława
 • Zając Stanisław
 • ks. Bartoszek Jan
 • Braun Kazimierz
 • Mantyka Mieczysław
 • Markiewicz Wojciech
 • Jaworski Jan
 • ks. Przybycień Józef
 • Bator Wacław
 • Pankiewicz Roman
 • Wieczorek Józef
 • Dźwigaj Czesław
 • Świerczek Zbigniew
 • Dudek Adam
   


SPONSORZY DZIĘKI KTÓRYM KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI WZBOGACIŁ SIĘ O NOWE KSIĄŻKI
 • Urząd Miejski w Żabnie
 • Fundacja STU
 • Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie
 • Gminne Centrum Kultury w Żabnie
 • VEDA Agencja Wydawnicza
 • ks. Władysław Januś
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Radłowie
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Muzeum Okręgowe w Tarnowie
 • Narodowy Bank Polski
 • Nuncjatura Apostolska w Polsce
 • Oficyna Wydawnicza "Vcatio"
 • Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczucinie
 • Braun Jerzy
 • Janik Krzysztof
 • Kusior Stanisław
 • Początek Stanisław
 • Firma Handlowo - Usługowa "A-Z" Michalina Kołodziejska
 • Nowy Kurier Dąbrowski
 • ks. Andrzej Augustyński - Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS
 • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
 • Stowarzyszenie Polska Akademia Medycyny Ekologicznej
 • Chojnowska Lucyna
 • Fundacja Ośrodka KARTA
 • Kosiniak - Kamysz Władysław
 • Ks. Stanisław Cyran

 


OSOBY KTÓRE OFIAROWAŁY KSIĄŻKI Z PRYWATNYCH KSIĘGOZBIORÓW
 • ks. Poremba Józef
 • Wójtowicz Zdzisław
 • Banach Bożena
 • dr Banach Marian
 • Chojnowski Paweł
 • Gondek Władysława
 • Jaworski Jan
 • Ludwicka Krystyna
 • Mamak Barbara
 • Orowska Halina
 • Ryba Maria
 • Zając Stanisław
 • Pamuła Leszek
 • Wybraniec Alfred
 • ks. Robert Biel