Pisali o nas

 

Biblioteka Publiczna, nr 12, 2018 r. str. 5.

Gazeta Krakowska, nr 236, 10.10.2018 r. str. 5.

Poradnik Bibliotekarza, nr 10, 2018 r. str. 40.

Żyjmy Ewangelią, nr 2, 2.04.2017r., str.26
Gazeta Krakowska, nr12,2017, str.4
Poradnik Bibliotekarza, nr5,2016, str.34
Poradnik Bibliotekarza, nr9,2016, str.22
Nasze Powiśle.pl nr 3/2016 

Temi 2015, nr 5, 03.02.2016r.

Gazeta Krakowska, nr68,22.03.2017,str.4
Gazeta Krakowska, Gazeta Tarnowska, nr52, 3.03.2017r. str.10
Biblioteczne...Żyjmy Ewangelią.-2017, nr. 1, s. 26
Robert Makłowicz... Nasze Powiśle.-2016, nr 10, s. 10
Zaczytani...Nasze Powiśle.-2016, nr 9, s. 7
Tydzień... Żyjmy Ewangelią.-2016, nr 6 (20.11), s. 16
Narodowe...Poradnik Bibliotekarza.-2016, nr 10, ss. 30-31
Pasja… Żyjmy Ewangelią.-2016, nr 5 (25.09), s. 27
Czytają… Gazeta Krakowska.-2016, nr 214 (13.09), s. 03
Chiny... Miasto i Ludzie.-2016, nr 36 (09.09), s. 7
Znamy... Radło.-2016, nr 3 (VII-IX), s. 6
Nauczą… Gazeta Krakowska.-2016, nr 175 (28.07), s. 8
6 milionów… Gazeta Krakowska.-2016, nr 173 (26.07),
s. 08
Małopolska… Gazeta Krakowska.-2016, nr 139 (16.06),
s. 8
Promocja w dąbrowskiej...Żyjmy Ewangelią.-2016, nr 4 (17.07), s. 24
Żywa historia...Nasze Powiśle.-2016, nr 5, s. 8
70 lat Miejskiej... Nasze Powiśle.-2016, nr 4, s. 7
Najlepsi... Miasto i Ludzie.-2016, nr 22 (03.06), s. 9
Poszukuje… Gazeta Krakowska.-2016, nr 124 (30.05), s. 5
Agnieszka Wrona-Łapa... Miasto i Ludzie.- 2016, nr 20 (20.05), s. 11

Minęło… Gazeta Krakowska.-2016, nr 114 (17.05), s. 4

70 lat... Miasto i Ludzie.-2016, nr 19 (13.05), s. 14

Promocja… Żyjmy Ewangelią.-2016, nr 3 (15.05), s. 23

Na pamiątkę... Miasto i Ludzie.-2016, nr 18 (06.05), s. 7
 

Pamięć… Żyjmy Ewangelią.-2016, nr 3 (15.05), s. 17

Tydzień... Nasze Powiśle.-2016, nr 2, s. 8
Tydzień... Poradnik Bibliotekarza.-2016, nr 5, s. 34
Śmiergust...Nasze Powiśle.pl.-2016, nr 1, s. 9
Śląski...Gazeta Krakowska.-2016, nr 49 (29.02) s. 4
Anioły...Gazeta Krakowska.-2016, nr 45, s. 5
Spotkanie... Nasze Powiśle.-2015, nr 1 (11.11), s. 13
Słowa... Głos Powiśla Dąbrowskiego.-2015, nr 2, s. 16
Zaproszenie... Żyjmy Ewangelią.-2015 nr 9 (20.09), s. 19
Regionalne... Miasto i Ludzie.-2015, nr 12 (27.03) s.19
Narodowe... Głos Powiśla Dąbrowskiego.-2015, nr 2, s. 14
Narodowe.. Poradnik Bibliotekarza.-2015, nr 10, s. 33
Narodowe Czytanie... Żyjmy Ewangelią.-2015, nr 9 (20.09), s. 20
Nagrody... Miasto i Ludzie.-2015, nr 13(03.04), s.23
Koncert.. Nasze Powiśle.-2015, nr 1 (11.11), s. 15
Ikony... Temi.-2015, nr 10(11.03) s.14
GO_PRO... Żyjmy Ewangelią.-2015, nr 10 (25.10), s. 21
Czytam...Poradnik Bibliotekarza.-2016, nr 3, ss. 30-31
Chodź...Temi, 2015, nr 23 (10.06), s.20
Akcja... Żyjmy Ewangelią.-2015 nr 7-8 (16.08), s. 19, il
12 czerwca... Głos Powiśla Dąbrowskiego.-2015, nr 1, s. 4

Lalki pani Małgosi, Temi 2016, nr 5 s. 16

Konopnickiej dla dzieci pisanie..., Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 1, s. 40
Noc…Temi.-2015, nr 21(27.05) s.23
Święto …Żyjmy Ewangelią.-2015, nr 5(24.05) s. 19
10 rocznica …Żyjmy Ewangelią.-2015, nr 4(26.04)  s. 21
Historia…Temi.-2015, nr 14 (8.04) s.25
Kościół…Gość niedzielny.-2015, nr 18 (3.05) s. III
O Święcie…Miasto i ludzie.-2015, nr 17(30.04)s .12
Pisankowe… Miasto i ludzie.-2015, nr 11(20.03) s.10
Spotkanie…Miasto i ludzie.-2015, nr 16 (2.04) s.9
Symfonia….Gazeta Krakowska.-2015, nr 89 (17.04) dod. G. Tarnowska s.04
Czarno- biały…Gość niedzielny.-2015, nr 17 (26.04) s. III
Dąbrowa... Powiśle Dąbrowskie.-2015, nr 1, s.4
Alaska...Powiśle dąbrowskie.- 2014, nr11, s.13
Setna...Powiśle dąbrowskie.- 2014, nr 12, s.8 a
150...Powiśle dąbrowskie.-2014 nr 11, s.23
Małgorzata ...Miasto i ludzie .-2015, nr2, s.23
Narodowe ... Powiśle dąbrowskie.-2014 ,nr 12, s.8 1
Zapachniało...Żyjmy Ewangelią.-2014, nr 12, s.21
Zapachniało...Żyjmy Ewangelią.-2014, nr 12, s.

Dlaczego KTOŚ zniszczył..., „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 6, s. 31-32.

Mega super zamieszanie..., „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 9, s. 42.

Ten misiek będzie twój, jak dorosnę... Tarnów.in, 2015, nr 1 (13), s. 32-33.
wakacje ...Informator Dąbrowski.-2014 r., s.6

Miasto i ludzie.- 2014, nr 46 (14.11) s.23

Żyjmy Ewangelią.-2014, nr 11 (23.11) s.18

Wystawa...G.Krakowska.-2014, nr 157 (9.07) s.05
Stolica Powiśla...Gazeta Krakowska.-2014, nr 143 (23.06) s.04
Prof.Kazimierz...Informator dąbrowski  .- 2014 nr 3, s.7 s
Prof.Kazimierz Braun...G.K.-2014 , nr 141(20.06)dod.G.Tarn.s.06
Prezydenci...G.Krakowska. .-2014 r. nr 153(4.07) dod.G
Multikulturalnie....-2014, Temi, nr 26 (25.06) s.17

Miasto i ludzie.- 2014, nr 19 (9.05) s. 18

Mój święty...Żyjmy Ewangelią .- 2014 r., nr 5 ,s.20
Licealiści...G.Krakowska.-2014 ,nr274, s.09
Cała Polska...-2014, nr36 (03.09) s.23
Renata Piątkowska z wizytą w dąbrowskiej bibliotece, „Miasto i Ludzie” 2014, nr 43, s. 2.
Czar poskładanych kartek, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 11, s. 36.
Wakacje w bibliotece..., „Gazeta Krakowska, 2014, nr 183, dodatek „Gazeta Tarnowska, s. 7.

Coś z niczego, „Temi” 2014, nr 33, s. 17.

Wiosna…- Informator dąbrowski 2014 (marzec) s. .6
Wakacyjnych… -Żyjmy Ewangelią 2013, nr 9, s. 23

Spotkanie… -Żyjmy Ewangelią 2014, nr 1, s. 20

Spotkanie...-Miasto i ludzie 2014, nr 17(25.04) s.7
Spoptkanie...-G.Krakowska 2014, nr 96 (25.04) dod.G.Tarnowska s.06
Projekt...-G.Krakowska 2014, nr 29(5.02) s.05
Powstańczy...-G.Krakowska 2014, nr 93 (22.04) s.04
Pisanki...-G.Krakowska 2014, nr 93 (22.04) s.04
MBP...-Powiśle dąbrowskie 2013, nr2, s.13
Biblioteka ...-G.Krakowska 2014 nr77 (2.04) s.03
Dlaczego mnie podarto?, „Miasto i ludzie” 2014, nr 15, s. 19.

Dlaczego mnie podarto?, „Miasto i ludzie” 2014, nr 15, s. 19.

W czasie ferii…, „Temi” 2014, nr 6, s. 19.

Ferie w Bibliotece, „Żyjmy Ewangelią” 2014, nr 2, s. 21.

Na feriach w bibliotece, „Poradnik Bibliotekarza” 2014, nr 4, s. 34.

Prace najmłodszych trafiły na wystawę, „Gazeta Krakowska” 2014, nr 41, s. 4.

Wspierają seniorów- Temi 2014, nr 2 (8.01) s.18

Otwarta…- Powiśle Dąbrowskie 2013, nr 1, s.24

W listopadzie..- Powiśle Dąbrowskie 2013 ,nr 11, s.24

Posłuchaj …- Gazeta Krakowska 2013, nr 224 (25.09) s.3

Dni dąbrowy…- Żyjmy Ewangelia 2013, nr 7, s.21

Miejsce pamięci- Żyjmy Ewangelią 2013, nr 7, s.20

Wielkie Świętowanie- Gazeta wyborcza 2013, nr 158 (09.07) s.3

Obrazy ……- Temi 2013, nr 25 (19.06) s.15

W bibliotece….- Gazeta Krakowska 2013, nr 24 (29.01) st.9

Biblioteki na pamiątki-Gazeta Krakowska 2013, nr 36 (12.02) s.8

Zaśpiewajmy kolędę- Żyjmy Ewangelią-2013, nr1,s.18

Nagrodzone prace..., "Poradnik bibliotekarza" 2014, nr 1, s.29.
Bajkowy świat na kiju, "Poradnik Bibliotekarza" 2014, nr 1, s.30.

Spacerkiem po bajkowej alei ,"Animacja w Bibliotece" 2013, s.18

Kolorowe wakacje w dąbrowskiej bibliotece, „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr 10, s. 32-33.

Powitanie wiosny wierszem, „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr 5, s. 30.

Ferie z uśmiechem, „Poradnik Bibliotekarza” 2013, nr 3, s. 31.