REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONSOLI

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z KONSOLI XBOX 360 Z KINECTEM I GIER INTERAKTYWNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII KOZACZKOWEJ
W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

 

 

 1. Przed przystąpieniem do gry na konsoli  należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, zasadami i klasyfikacją gier oraz z obsługą urządzenia Xbox 360 z Kinectem.
 2. Korzystanie z konsoli Xbox 360 z Kinectem znajdującej się w zbiorach Biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z konsoli Xbox 360 z Kinectem mogą korzystać osoby legitymujące się kartą biblioteczną.
 4. Konsolę użytkować można tylko za zgodą pracowników Biblioteki.
 5. Z konsoli  korzystać mogą dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorośli.
 6. Do korzystania z konsoli przez osobę do lat 15 wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego jednoczesna z oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z konsoli Xbox wraz z Kinectem oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z konsoli
  i gier interaktywnych (wzór w załączniku nr 1).
 7. W przypadku osób po 15 roku życia korzystanie z konsoli jest możliwe po przedłożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem korzystania z konsoli Xbox wraz z Kinectem
  i braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z konsoli i gier interaktywnych (wzór
  w załączniku nr 2).
 8. Rodzic/opiekun prawny przed wyrażeniem zgody na korzystanie przez dziecko z konsoli
  i gier, zobowiązany jest do zapoznania się z jej zawartością oraz klasyfikacją PEGI.
 9. Biblioteka umożliwia korzystanie z konsoli Xbox 360 z Kinectem, wraz z grami w godzinach pracy.
 10. Z konsoli Xbox 360 z Kinectem może korzystać jednorazowo 1 osoba przez 30 minut, a jeżeli gra to umożliwia jednorazowo 2 - 4 osoby, przed przystąpieniem do gry należy z góry określić liczbę graczy.
 11. W celu zachowania bezawaryjnego działania konsoli należy:

* stosować się do poleceń osób nadzorujących sprzęt;
* używać wyłącznie gier udostępnionych przez Bibliotekę;
* nie wnosić jedzenia i picia do pomieszczenia z konsolą;
* nie zakłócać porządku, nie hałasować i nie przeszkadzać innym grającym oraz  użytkownikom Biblioteki.

 1. Za uszkodzenie sprzętu spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu, a w przypadku osoby nieletniej jego rodzic lub opiekun prawny.
 2. Gracz zobowiązany jest do bezzwłocznego przerwania korzystania z konsoli, jeśli zauważy
  u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, np.: senność, zmęczenie, zawroty głowy, nudności, kłopoty ze wzrokiem, drgawki mięśni i inne.
 3. Gry na konsolę udostępniane są wyłącznie na miejscu.

 

 

 

Dąbrowa Tarnowska, 02.08.2018 r.