FINAŁ X GMINNEGO EKOLOGICZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

Za nami finał X Gminnego Ekologicznego Konkursu Plastycznego przebiegającego pod hasłem “Drugie życie śmieci”. Jego celem było m.in. uświadomienie wagi problemów i zagrożeń ekologicznych, promowanie recyklingu jako przykładu odpowiedzialnej postawy i dbałości o środowisko, uwrażliwienie na  potrzebę poszanowania praw przyrody oraz rozwijanie zdolności plastycznych uczestników. Komisja konkursowa w składzie: Janina Mikos - przewodnicząca, Anna Celińska,  Elżbieta Wiatr, Anna Niemczura członkowie, dokonała dnia 22 kwietnia 2014 r. oceny 59 prac, które wpłynęły na konkurs. Jury biorąc pod uwagę poziom artystyczny prac, pomysłowość w doborze technik plastycznych oraz wykonanie, postanowiła przyznać :

w kategorii szkół podstawowych klasy I-III:
I miejsce - Szymon Bieś PSP nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
II miejsce – Adrian Jeż  PSP w Lipinach
III miejsce - Klaudia Trela Szkoła Filialna w Sutkowie
Wyróżnienie - Mariola Jeż  PSP w Lipinach, Marlena Maziarz MBP - Filia w Nieczajnie Górnej
Dawid Fijał PSP w Szarwarku, Anna Kowal,  Szkoła Filialna w Sutkowie.

w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI:

I miejsce – Grzegorz Ciećko MBP - Filia w Nieczajnie Górnej

II miejsce – Aleksandra Dobosz PSP w Lipinach

III miejsce – Roksana Kawa MBP - Filia w Nieczajnie Górnej

Wyróżnienie – Krystian Bogula PSP nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, Klaudia Bartoń PSP w Nieczajnie Górnej

 

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce - Dominika Warias MBP - Filia w Gruszowie Wielkim

II miejsce - Oliwia Koper Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

III miejsce – Wiktoria Koper Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Wyróżnienie - Wiktoria Burzec Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej,

Ernest Bieś Publiczne Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Uroczyste ogłoszenie wyników uświetnił występ  ekologiczny ”Świat woła o pomoc” w wykonaniu uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, przygotowany pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Gawlik i  Jadwigi Miś. Wartościowe nagrody książkowe i dyplomy laureatom wręczali: Sekretarz Gminy Stanisław Ryczek, przewodnicząca komisji Janina Mikos oraz dyrektor MBP Jadwiga Kusior, składając wszystkim gratulacje i słowa podziękowania.

Wystawę pokonkursową „Drugie życie śmieci” można zwiedzać do 23 maja w godzinach pracy Działu dla Dorosłych i Młodzieży.

Fotoreportaż: