HISTORIA ŻYCIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO - WYSTAWA

Zapraszamy do zwiedzania wystawy pn. „Kardynał Stefan Wyszyński. Historia życia”. Ekspozycja została przygotowana z okazji przypadającej w 2021 roku 120. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy śmierci kardynała. Z tego powodu Sejm i Senat RP ustanowił Prymasa Stefana Wyszyńskiego patronem bieżącego roku, by w ten sposób oddać hołd jego postaci, a także wyrazić szacunek i pamięć wobec wszystkich jego dokonań. W tym roku będzie miało także miejsce ogłoszenie Jego beatyfikacji. Pierwotnie planowane było na rok 2020, jednak z powodu pandemii przełożono tę uroczystość na 12 września br. 
Kardynał Stefan Wyszyński to jedna z najważniejszych postaci w historii Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego XX wieku. Urodził się w 1901 r. w wielodzietnej rodzinie. W 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. Był biskupem lubelskim, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim. Od 1948 r. był Prymasem Polski, zwanym Prymasem Tysiąclecia. Z ogromną odwagą troszczył się o prawa wierzącego państwa, nieustępliwie bronił pozycji kościoła przed intensywnymi wpływami władz komunistycznych. W 1953 r. rozpoczął się okres 3-letniego internowania kardynała, na mocy decyzji władz państwowych z Bolesławem Bierutem na czele. Prymas Tysiąclecia był także duchowym ojcem Karola Wojtyły. Obie te postaci łączyła szczególna więź. 
Ekspozycja przedstawia ważniejsze fakty z życia Prymasa Polski, fotografie, książki oraz cytaty. Można ją zobaczyć do końca sierpnia br. w holu na parterze biblioteki.

Fotoreportaż: