Dąbrowa Tarnowska: zarys dziejów miasta i powiatu.

Dąbrowa Tarnowska: zarys dziejów miasta i powiatu.
Tytuł: 
Dąbrowa Tarnowska: zarys dziejów miasta i powiatu.
Autor: 
Red. F. Kiryk, Z. Ruta

Dąbrowa Tarnowska: zarys dziejów miasta i powiatu. Red. F. Kiryk, Z. Ruta .- Warszawa: PWN, 1974

Obszerna monografia Dąbrowy Tarnowskiej. Zawiera informacje podzielone na kilka działów: czasy przedrozbiorowe, w okresie rozbiorów i niewoli, między wojnami światowymi, w latach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej, w Polsce Ludowej oraz zabytki powiatu dąbrowskiego. Informacje tekstowe uzupełnione zostały fotografiami,  mapami oraz wykresami.