Rzeszuto J.:Jeden z najstarszych w Małopolsce: 130 lat Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej (1870 - 2000).

Rzeszuto J.:Jeden z najstarszych w Małopolsce: 130 lat Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej (1870 - 2000).
Tytuł: 
Jeden z najstarszych w Małopolsce: 130 lat Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej (1870 - 2000).
Autor: 
Rzeszuto J.

Rzeszuto J.:Jeden z najstarszych w Małopolsce: 130 lat Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej (1870 - 2000). - Dąbrowa Tarnowska: Wydaw. "Kurier Dąbrowski" S.C., 2000

Publikacja wydana z okazji 130 rocznicy istnienia Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej. Książka przedstawia historię jednej z najstarszych tego typu placówek w województwie małopolskim oraz najstarszej na obszarze byłego województwa tarnowskiego.