Matuszka Rosija pierwszy żywioł

Matuszka Rosija pierwszy żywioł
Tytuł: 
Matuszka Rosija pierwszy żywioł
Autor: 
Roman Pankiewicz

"Książka jest opisem 3-letniego pobytu w Związku Radzieckim w latach 1990-1992. Bystra, a zarazem analityczna obserwacja życia codziennego w upadającym komunistycznym Imperium, okraszona została nutą historii oraz garścią interesujących informacji o samej Moskwie. Przedstawionych zostało w niej wiele zdarzeń nieprawdopodobnych, ciekawych, a także ... humorystycznych".

(opis pochodzi z okładki książki)